Żegluga

Metanol jako paliwo do statków może być korzystnym rozwiązaniem, ale aby wdrożyć ten rodzaj paliwa potrzebne są długotrwałe testy i analizy.

Dlatego firma Wärtsilä, czołowy producent silników okrętowych, dołączyła do projektu pilotażowego z wykorzystaniem instalacji wykorzystujących jako paliwo metanol na pokładzie promu Stena Germanica. Projekt pilotażowy zostanie przeprowadzony w 2015 roku.

"Zdecydowaliśmy się aby na promie Stena Germanica rozpocząć próby z nowym paliwem - metanolem, ten rodzaj paliwa wymaga niewielkich zmian w silnikach głównych. W styczniu 2015 roku zostanie wprowadzona modyfikacja w jednym z czterech silników na statku,” – powiedział Per Stefenson, inżynier Stena Teknik.

Inżynierowie Wärtsilä natomiast będą odpowiedzialni za wykonanie instalacji dla alternatywnego paliwa na silnikach własnej produkcji. Nowy system obejmuje instalacje specjalnie dostosowanych wtryskiwaczy. Dotychczas producent wykonał skuteczne próby tych elementów z maksymalnym ciśnieniem 300 bar, natomiast z dodatkową pompą paliwową, system powinien również wytworzyć dwa razy większe ciśnienie na przykładzie silników zasilanych zwykłym paliwem okrętowym.

Dużą zaletą metanolu w porównaniu z innym ekologicznym paliwem LNG jest mniejszy koszt konwersji zasilania jednostek. Dużym plusem dla metanolu jest również możliwość tankowania do tradycyjnych zbiorników na statkach. Paliwo to zachowuje ciekłą formę przy wyższej temperaturze otoczenia, zbliżonej do normalnych warunków atmosferycznych i nie ma konieczności zachowania bardzo niskich temperatur przechowywania. Temperatura zapłonu dla metanolu wynosi +11 C° natomiast LNG już tylko -188 C°! Dodatkowo, systemy bunkrowania metanolu są o wiele prostsze i bardziej bezpieczne niż nowe systemy tankowania LNG.

Stena Line po pozytywnych testach na promie Stena Germanica planuje zainstalować system na kolejnych 24 promach wchodzących we flotę europejską. 

PromySkat

 

1 1 1 1

Newsletter