Inne

Zlokalizowany w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym ośrodek edukacyjny o nazwie Centrum Programowania Robotów Przemysłowych, otrzymał wsparcie Fundacji Velux na dalszy rozwój. W ramach dofinansowania powstanie między innymi specjalistyczny symulator spawalniczy, doposażone zostaną także pracownie robotyki oraz druku 3D.

Projekt o nazwie „VKR 37578 - Industrial Robots Programming Centre - education for Industry 4.0” realizowany będzie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną ze środków przyznanych przez Fundacje Velux oraz środków własnych Spółki. Założeniem projektu jest doposażenie i rozwój Centrum Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP), w którym dzięki ścisłej współpracy pracodawców i szkół uczniowie oraz nauczyciele będą mogli poszerzać kompetencje w obszarze niezbędnym w zakresie kompetencji dla przemysłu 4.0.

Dzięki doradztwu edukacyjno-zawodowemu młodzież uzyska wsparcie rozwojowe dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, a następnie podniesie swoje kompetencje i zdobędzie nowe kwalifikacje w czasie innowacyjnych kursów z zakresu programowania robotów przemysłowych, spawania i druku 3D. Ponadto projekt podniesie kompetencje zawodowe i metodyczne nauczycieli oraz instruktorów w czasie szkoleń i warsztatów eksperckich. W CPRP powstanie hub edukacyjny dla szkół i przedsiębiorców, a także zostanie wypracowany model kooperacji tych podmiotów.

Jednym z największych wyzwań jest zaprojektowanie i budowa symulatora spawalniczego. Mimo, że na rynku istnieją symulatory spawalnicze, Strefa planuje zbudowanie symulatora w całości według polskiej myśli technologicznej. Będzie on znacząco tańszy w przygotowaniu oraz multiplikacji od istniejących na rynku. Obecnie, tylko w wyjątkowych sytuacjach, szkoły mogą pozwolić sobie na zakup jednego symulatora spawalniczego, który traktowany jest jako dodatkowy element wyposażenia pracowni, natomiast nie stwarza możliwości kształcenia grup młodzieży w zawodzie spawacza – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Do tej pory w Polsce nie zbudowano takiego symulatora, będzie to więc innowacyjny i pionierski projekt wzmacniający proces nauki spawania. Aktualnie spawania mogą uczyć się tylko osoby powyżej 18 roku życia, dlatego nauka na symulatorze będzie dla młodszych uczniów możliwością sprawdzenia swoich predyspozycji, a także rozwoju kompetencji w tym zakresie.

Kolejną pracownią doposażoną w projekcie będzie pracownia robotyki, w ramach której zakupione zostaną 3 roboty edukacyjne wraz z oprogramowaniem 3 różnych producentów, tak aby uczestnicy szkoleń mieli możliwość nauczenia się podstaw obsługi i programowania różnego typu robotów używanych w przemyśle. Zakupione roboty będą stanowiły doposażenie już funkcjonujących w ramach CPRP robotów Fanuc oraz ABB, które także zostaną dostosowane do pracy z młodzieżą za pomocą oprzyrządowania dydaktycznego. Trzecią utworzoną pracownią będzie pracownia druku 3D, w ramach której zakupione zostaną 4 drukarki 3D wraz z oprogramowaniem.

Projekt realizowany będzie w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku, jednak chcemy, aby jego zasięg był ogólnopolski. Chętnie będziemy dzielić się wdrożonymi technikami i narzędziami edukacyjnymi wypracowanymi w ramach projektu, aby podobne Centra powstawały w całym kraju – dodał Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Adresatami tego projektu są głównie uczniowie szkół ponadpodstawowych. Z CPRP będą mieli możliwość skorzystania także studenci, nauczyciele oraz przedsiębiorstwa, którzy będą zainteresowani podniesieniem kompetencji swoich pracowników.

rel (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3589 4.4469
EUR 4.6016 4.6946
CHF 4.4852 4.5758
GBP 5.4425 5.5525

Newsletter