Inne

Uniwersytet Morski w Gdyni, w środę, 8 grudnia obchodzić będzie rocznię Święta Szkoły. Tego dnia 1920 roku podniesiono banderę Polskiej Marynarki Handlowej na budynku Szkoły Morskiej w Tczewie.

Uroczystość rozpocznie się tradycyjnym podniesieniem bandery na gmachu głównym Uniwersytetu. Podniesienie bandery w przypadku uroczystości Święta Szkoły stanowi wyjątek od reguły, banderę bowiem podnosi się tylko na statkach i polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. 8 grudnia jednakże, podczas każdego Święta Szkoły, dla upamiętnienia podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej na budynku Szkoły Morskiej w Tczewie, punktualnie o godzinie 8:00 w rytm Mazurka Dąbrowskiego na gmachu głównym Uczelni zostaje podniesiona biało-czerwona bandera.

Na placu przed Uczelnią zbiera się Senat UMG, pracownicy, studenci oraz absolwenci UMG. Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest uroczyście wprowadzony w towarzystwie Kompanii Reprezentacyjnej UMG oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Podczas podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej zostaje odegrany Hymn Państwowy.

Uroczyste Posiedzenie Senatu UMG

O godzinie 11.00 w Auli im. T. Meissnera odbędzie się Uroczyste Posiedzenie Senatu UMG, w którym uczestniczyli członkowie Senatu, przedstawiciele Rady Uczelni i zaproszeni goście.
Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosi JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Uroczystość jest również okazją do wręczenia nagród i odznaczeń za zasługi dla rozwoju szkolnictwa morskiego i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podczas Uroczystego Posiedzenia Senatu UMG odbędzie się również wodowanie książki Małgorzaty Sokołowskiej i Joanny Stasiak "Słownik biograficzny absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie 1922 - 1930" oraz prezentacja książki Agnieszki Czarneckiej „Ludzie w służbie Uczelni. Od Szkoły Morskiej w Tczewie do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”.

Przebieg uroczystości uświetni występ Akademickiego Chóru UMG.

Apel Pamięci

O godzinie 15:00 przed głównym budynkiem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odczytany zostanie Apel Pamięci ku czci wszystkich, którzy odeszli na wieczną wachtę. Tym uroczystym, symbolicznym Apelem Pamięci wspominani są dyrektorzy, wykładowcy, pracownicy, studenci i absolwenci Szkoły Morskiej w Tczewie i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, których już z nami nie ma, a którzy wpisali się w 101-letnią historię Uczelni.

Z kart historii

8 grudnia od ponad 100 lat jest datą szczególną w historii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tego dnia, w środowy poranek 1920 roku, miała miejsce uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego – przed budynkiem dawnego gimnazjum żeńskiego została podniesiona polska bandera.

Tak opisała uroczystość „Gazeta Gdańska” w artykule z dnia 11 grudnia 1920 roku:

8 grudnia 1920 roku „odbył się doniosły akt otwarcia pierwszej szkoły morskiej w Polsce. Na uroczystość przybyli z Warszawy szef Departamentu do Spaw Morskich adm. Porębski wraz z szefem sekcji technicznej tegoż departamentu gen. Bobrowskim i kierownikiem wydz. Operacyjnego kpt. Filanowiczem, członkowie angielskiej misji morskiej płk Wharton i Buchanan, zaś z Gdańska komisarz generalny p. Maciej Biesiadecki w towarzystwie urzędników Komisariatu.

Akt otwarcia poprzedziło solenne nabożeństwo na sali gimnastycznej szkoły, odprawione przez posła ziemi pomorskiej ks. kan. Kupczyńskiego w asystencji ks. prof. Rychlewskiego. Po mszy św., zakończonej podniosłym przemówieniem celebransa, zwróconem głównie do pierwszych wychowawców szkoły oraz po poświęceniu sal szkolnych, nastąpił akt zawieszenia na wieżycy gmachu szkolnego polskiej flagi państwowej. Aktowi temu towarzyszył odśpiewany przez wyciągniętych w dwa szpalery uczniów szkoły morskiej hymn „Boże coś Polskę” z towarzyszeniem orkiestry oraz „Rota” Konopnickiej.

Do dziarsko wyglądającej młodzieży przemawiali adm. Porębski, ks. poseł Kupczyński oraz komisarz gen. Biesiadecki, podkreślając całą doniosłość i znaczenie morza dla Polski oraz ważność misji politycznej i kulturalnej, jaką będzie miał do wypełnienia marynarz polski wobec własnego kraju i zagranicy”.

Po uroczystości, władze szkoły oraz zaproszeni goście zasiedli do świątecznego obiadu, podczas którego serwowano pieczoną gęś.

To początek historii polskiego szkolnictwa morskiego. 8 grudnia, data tak ważna, że ustanowiono ją Świętem Szkoły i do dziś Uczelnia, działająca obecnie jako Uniwersytet Morski w Gdyni, obchodzi ten dzień w sposób podniosły i uroczysty.

rel (Uniwersytet Morski w Gdyni)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter