Inne

Polish Maritime Research (PMR) to czasopismo naukowe wydawane przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Kwartalnik ukazujący się od 1994 roku utrzymuje się na wysokiej pozycji w światowych rankingach.

Anglojęzyczne czasopismo adresowane do czytelników w Polsce i na świecie, prezentuje nowatorskie pomysły oraz osiągnięcia w dziedzinach, które związane są z szeroko rozumianą gospodarką morską. W szczególności zaś "publikowane są artykuły dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji statków i urządzeń okrętowych oraz oceanotechnicznych, pojazdów podwodnych, infrastruktury portowej, a także ekologicznych aspektów eksploracji i wykorzystania środowiska morskiego. Jest to równocześnie jedyne wydawane w Polsce czasopismo zajmujące się ww. zagadnieniami” – informuje Politechnika Gdańska.

Adresowane do czytelników w Polsce i na świecie, zawierające artykuły naukowców, uczonych, badaczy i inżynierów, zostało objęte czterdziestoma serwisami abstraktującymi i indeksującymi. Znajduje się także na liście „A” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Wskaźnikiem indeksującym Web of Science jest Impact Factor (IF), czyli wskaźnik prestiżu i oddziaływania czasopisma na środowisko naukowe, świadczące o częstości cytowania danej publikacji zamieszczonej w danym czasopiśmie.

Jak mówi prof. dra hab. inż. Wiesław Tarełko – redaktor naczelny Polish Maritime Research, specjalista w zakresie oceanotechniki oraz okrętownictwa, każde czasopismo publikujące materiały naukowo-badawcze musi posiadać odpowiednią rangę. Dwa najważniejsze w skali międzynarodowej portale indeksujące to: Web of Science i SCOPUS.

W porównaniu do czasopism o takim samym lub podobnym zakresie tematycznym pozycja Polish Maritime Research systematycznie się zwiększa. W roku 2019 zajmowało siódmą pozycję pośród czasopism zajmujących się technicznymi aspektami oceanotechniki oraz okrętownictwa indeksowanych w bazie Web of Science i piątą pozycję pośród polskich czasopism z zakresu inżynierii mechanicznej i materiałowej indeksowanych w bazie Web of Science.

W Polsce zaś Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje poszczególnym czasopismom tzw. punkty ministerialne. Na liście jest ich kilkanaście tysięcy z całego świata. Każdy ma swoją punktację. Polskie, międzynarodowe uzyskały najwyższą dotąd liczbę – aż 100 punktów. W dziedzinie morskiej najwyższe oceniane to Ocean Engineering – 140 punktów - dodaje prof. Wiesław Tarełko.

Zwiększenie punktacji do 100 punktów to dla Polish Maritime Research m.in. wspomaganie rozwoju przemysłu morskiego poprzez kreowanie rozwiązań i poddanie ich ocenie przez środowisko naukowe, jak również integracja zespołów naukowych różnych uczelni oraz wydziałów poprzez możliwość uzyskania większego jednostkowego udziału każdego autora w danej publikacji.

AL

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter