Inne

W piątek, 14 maja poznaliśmy oferty wykonawców zainteresowanych realizacją pierwszego etapu rozbudowy portu jachtowego w Górkach Zachodnich. Po zakończeniu prac, w porcie będzie mogło cumować ponad 180 jednostek pływających.

Zamawiający na ten cel przeznaczył 19,4 mln zł. O realizację zadania ubiega się ośmiu wykonawców:

- ETP S.A. z Katowic - 27 785 700 zł
- Konsorcjum którego liderem jest Roverpol Sp. z o.o. wraz z Rover Maritime S.L. - Partner Hiszpania - 24 969 000 zł
- STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa - 26 411 621,24 zł
- MELBUD S.A. z Grudziądza - 26 048 103,44 zł
- Konsorcjum, którego liderem jest PROS POLAND SP. Z O.O. z Sopotu oraz ZPW H-BUD HIERONIM SZUKALSKI z Sopotu - 19 803 000 zł
- PORR S.A. z Warszawy - 23 414 242,85 zł
- NDI Spółka Akcyjna z Sopotu - 18 567 254,81 zł
- ERBUD S.A. z Warszawy - 19 493 519,14 zł

Komisja przetargowa przystąpiła do analizowania ofert pod względem formalno-prawnym. Wybrany w postępowaniu wykonawca na realizację tej inwestycji będzie miał 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.

W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura portu jachtowego na którą składają się żelbetowe pomosty, nabrzeża oraz falochron pływający. Przebudowane zostaną także sieci wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe.

W zakresie zadania znalazło się także przebudowanie nabrzeży „W”, „S” (w tym obejmującą wykonanie ścian oporowych - przeciwpowodziowych będących częścią nabrzeży), przebudowę nabrzeża (pomostu) „N” i pirsu „E”. Ponadto pomosty zostaną wyposażone w pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, postumenty oświetleniowe.

Przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji, w ramach programu strategicznego Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Ponadto budowa przystani żeglarskiej będzie współfinansowana ze środków unijnych, w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego.

rel (Urząd Miejski w Gdańsku)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter