Inne

Wody Polskie w ramach aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym zamierzają zrealizować 33 działania na wyznaczonych ośmiu obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego - przekazał kierownik projektu Bartosz Ślizewski.

W środę przedstawiciele Wód Polskich, odpowiedzialnych za opracowanie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (apzrp), wspólnie z resortem infrastruktury, który plany przedkłada do konsultacji społecznych i odpowiada za proces rozpatrzenia uwag, spotkali się online z osobami zainteresowanymi działaniami, jakie planowane są regionie wodnym Dolnej Odry oraz Przymorza Zachodniego.

Na briefingu prasowym poprzedzającym środowe konsultacje Ślizewski poinformował, że w tym regionie wyznaczonych zostało osiem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

W obszarze Odry w apzrp wskazano w sumie 251 działań, z czego w omawianym regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zaplanowano 33 działania – zaznaczył kierownik projektu z ramienia Wód Polskich.

Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski, omawiając działania ujętych w apzrp, zwrócił uwagę na sytuację na jeziorze Jamno w powiecie koszalińskim w związku z przeprowadzoną kilka lat temu budową wrót sztormowych, co nie pozostało bez wpływu na postępującą degradację jeziora.

Jeśli chodzi o kwestie powodziowe, to one (wrota sztormowe – dop.) rozwiązują te kwestie. Z tym że jest gigantyczny problem środowiskowy na Jamnie i rozwiązujemy go w tej chwili poprzez uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie mam nadzieję, że w tym roku również pierwsze prace na jeziorze Jamno zostaną zakończone – zaznaczył Duklanowski.

Uściślił, że mowa o pracach związanych z wariantem naprawczym, który był już omawiany podczas konsultacji sprzed półtora roku. Chodzi w nim, jak przypomniał Duklanowski, o przygotowanie przepławki dla ryb i przygotowanie możliwości stałego otwierania wrót, by dobrostan jeziora powrócił do sytuacji sprzed 2013 roku.

W ramach apzrp planowane jest także wykonanie jazów i retencjonowanie wody w zlewni jeziora Jamno. To w związku z małymi ciekami Unieść i Polnica, które uchodzą do jeziora od południowego wschodu i rodzą zagrożenie powodziowe.

Duklanowski wspomniał także o trwającym kolejnym etapie prac dotyczącym budowy wałów w ciągu rzeki Wieprzy w okolicach Darłowa, gdzie wały uległy zniszczeniu.

Podnoszona jest rzędna korony wałów w tych miejscach – powiedział.

Dodał, że w apzrp Wody Polskie zwracają też uwagę na zwiększenie retencji na obszarach miejskich – w Koszalinie, Kołobrzegu i Białogardzie.

To miasta, które ze względu na zwartą tkankę miejską również powinny zwrócić większą uwagę na to, by wodę zatrzymywać tam, gdzie ona zaczyna się gromadzić, by nie dopuścić do lokalnych podtopień – podkreślił Duklanowski.

Zastępca dyr. Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury Małgorzata Bogucka-Szymalska przekazała, że środowe spotkanie jest kolejnym z 28 zaplanowanych w ramach konsultacji aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Rozpoczęły się one 22 grudnia 2020 r. i potrwają do 22 września 2021 r. Zapewniła, że wszystkie uwagi, które spłyną na tym etapie będą rozpatrzone i opublikowane na stronie ministerstwa infrastruktury.

Poinformowała, że plany są kluczowymi dokumentami dotyczącymi ochrony przeciwpowodziowej, gdyż zawierają diagnozę stanu, cele i zestawy działań oraz inwestycje, jakie powinny być zrealizowane, by obniżyć ryzyko powodziowe. Zostaną przyjęte w drodze rozporządzenia przez ministra infrastruktury.

Bogucka-Szymalska zaznaczyła, że dla całego kraju zaplanowanych w ramach apzrp jest ponad 1100 działań na kwotę ponad 29 mld zł. Dodała, że powinny one być wykonane w okresie sześcioletnim.

autorka: Inga Domurat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter