Inne

Rozbudowa lewego wału przeciwpowodziowego Wisły w Janowcu i budowa zbiornika małej retencji Bzin w zlewni Kamiennej – to jedne z głównych działań przeciwpowodziowych planowanych do realizacji w południowej części regionu wodnego środkowej Wisły i zlewni Pilicy.

O planowanych inwestycjach poinformowano w czwartek na konferencji prasowej poświęconej trwającym właśnie konsultacjom społecznych projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP).

W południowej części regionu wodnego środkowej Wisły i zlewni Pilicy zaplanowano 37 działań przeciwpowodziowych. Zdaniem specjalistów główne obszary problemowe to: Kamienna – Wąchock, Wolbórka – Tomaszów Mazowiecki, Wyżnica – Wilków i Środkowa Wisła – Wisła lubelska.

To właśnie na tych obszarach w projekcie aktualizacji planów zaplanowaliśmy budowę zbiornika małej retencji Bzin w zlewni Kamiennej, rozbudowę lewego i prawego wału rzeki Zagożdżonka w gm. Kozienice, rozbudowę lewego wału przeciwpowodziowego Wisły w Janowcu w gminie Puławy oraz lewego wału Wisły w gminie Ożarów – poinformowała dyrektor PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Dodała, że w sumie te działania będą kosztować blisko 235 mln zł.

Jak podkreślił kierownik projektu aPZRP ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Bartosz Ślizewski, działania te w większości związane są z remontami, rozbudową czy modernizacją wałów przeciwpowodziowych.

W przypadku regionu wodnego środkowej Wisły musimy pamiętać, że to jest również obszar, na którym mamy do czynienia ze zjawiskiem powodzi, ale również suszy – zauważył Ślizewski. Dlatego – jak zaznaczył, konieczne jest w tym przypadku wypracowanie takich działań, które zmniejszą ryzyko obydwu tych zjawisk.

Zwrócił na to uwagę także kierownik projektu prof. Andrzej Tiukało. "Najwyższy priorytet przypisujemy działaniom, które nie tylko służą zabezpieczeniu ludności przed powodzią, ale również powodują, że społeczności lokalne mogą liczyć na obiekty hydrotechniczne, w sytuacji kiedy są niewielkie opady, a wody jest coraz mniej" – zaznaczył prof. Tiukało.

Zdaniem sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marka Gróbarczyka, remonty, rozbudowy i modernizacje obwałowań to oczywista strategia w przypadku nizinnego regionu, przez który przepływa duża rzeka.

Wisła na tym odcinku niesie masy wód zebrane w swym górnym biegu stanowiące potencjalne zagrożenie przy wiosennych roztopach lub długotrwałych, obfitych opadach. Musimy tu być zawsze przygotowani na nadejście wielkiej wody – stwierdził Gróbarczyk.

22 grudnia ub. roku rozpoczęły się ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacje społeczne projektów aktualizowanych PZRP. Potrwają one do 22 czerwca. Debaty zaplanowano w 28 miastach. Wszystkie odbywają się w trybie online.

Według z-cy dyr. departamentu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury Małgorzaty Boguckiej-Szymalskiej, konsultacje społeczne to kluczowy etap prac na projektami planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany te będą zawierać najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów.

W skali kraju ta lista zawiera ponad 1100 działań zaplanowanych na lata 2022-2027 na kwotę ponad 29 mld zł – powiedziała Bogucka-Szymalska.

Plany zarządzania ryzkiem powodziowym (PZRP) z listą konkretnych działań w całym kraju opracowywane są raz na 6 lat. Obecnie dokumenty te są aktualizowane po raz pierwszy. Więcej informacji o aPZRP oraz konsultacjach społecznych jest dostępnych na stronie www.stoppowodzi.pl.

Autorka: Ilona Pecka

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter