Inne

Po przeprowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowaniu sprawdzającym PERN otrzymał świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Potwierdzają one zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych - podała spółka, strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

PERN wyjaśnił, że przyznane uprawnienia wydano na siedem lat w przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub jej zagranicznych odpowiedników, a w przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE, ewentualnie jej zagranicznych odpowiedników - na 10 lat.

Informując o otrzymanym potwierdzeniu, spółka podkreśliła, że znalazła się "w elitarnym gronie podmiotów gospodarczych posiadających świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego". "Przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowanie sprawdzające zakończyło się wydaniem dla PERN 12 stycznia 2021 r. Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia" - oznajmił PERN we wtorkowym komunikacie.

Spółka wyjaśniła, że celem postępowania dotyczącego bezpieczeństwa przemysłowego było ustalenie, czy posiada ona zdolność do ochrony informacji niejawnych m.in. w aspektach finansowych i organizacyjnych, a także kadrowych.

Otrzymane dokumenty są potwierdzeniem posiadania przez PERN zdolności do ochrony informacji niejawnych: Rzeczpospolitej Polskiej oznaczonych klauzulą TAJNE oraz POUFNE, Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET oraz CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO SECRET oraz NATO CONFIDENTIAL - przekazano w informacji.

PERN zwrócił uwagę, że "świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań".

Ponadto dzięki otrzymanym świadectwom spółka uzyskała m.in. możliwość wnioskowania dla wskazanych pracowników PERN wydania przez ABW poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych krajowych, ale również informacji niejawnych Unii Europejskiej oraz NATO - zaznaczono w komunikacie.

Jak podkreślił PERN, zakończona pomyślnie procedura sprawiła, że spółka weszła "do wąskiego grona" posiadających świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, co jest tym bardziej ważne, iż jest ona "jednym z kluczowych podmiotów, tworzących energetyczny łańcuch bezpieczeństwa państwa".

Dodatkowo uzyskanie w 2020 r. certyfikatu ISO 27001 jest dowodem, że PERN spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz podejmuje ciągłe działania mające na celu doskonalenie tego obszaru - wskazano w informacji.

PERN jest państwowym podmiotem, strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

mb/ pad/

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter