Inne

NCBR informuje, że do najbliższego piątku duże przedsiębiorstwa mają możliwość zgłaszania innowacyjnych projektów w ostatnim już w tej perspektywie unijnej, horyzontalnym konkursie Szybka Ścieżka, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach dysponowanych środków z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 22 sierpnia rusza druga runda konkursu skierowana do MŚP i ich konsorcjów, również z jednostkami naukowymi.

- Szybka Ścieżka jest największym programem wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Zachęcam więc do zgłaszania projektów w ostatnim już w bieżącej perspektywie unijnej konkursie Szybkiej Ścieżki bez ograniczeń tematycznych. Powstałe w ramach projektu technologie mogą znacząco przyczynić się do wzrostu konkurencyjności rodzimych firm – powiedział Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór wniosków w konkursie został podzielony na dwie rundy. W pierwszej, która potrwa do najbliższego piątku, 21 sierpnia o dofinansowanie w łącznej kwocie 100 milionów złotych mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (również z MŚP i jednostkami naukowymi). Z kolei druga runda (22 sierpnia - 14 września) skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Te, będą mogły łącznie uzyskać dofinansowanie w wysokości 200 milionów złotych. Po każdej z rund nastąpi ocena wniosków, która potrwa do 120 dni.

Dofinansowanie w konkursie Szybka Ścieżka przyznawane jest na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (obowiązkowy element), ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Konkurs cechuje brak ograniczeń tematycznych - projekty muszą się jedynie wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Konkurs przeznaczony jest dla regionów słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejsce prowadzenia prac badawczo-rozwojowych musi znajdować się poza województwem mazowieckim.

Skorzystaj z udogodnień

Wszystkie osoby, zainteresowane pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mogą skorzystać z bezpłatnych, udostępnionych na stronie instytucji aplikacji "Asystent Innowacji", który pozwala na wstępną weryfikację pomysłu z wymaganiami NCBR oraz "Asystent Budżetowy", wspierający w zaplanowaniu i rozliczaniu kosztów w projekcie.

Niezmiennie swoje pytania można kierować do Punktu Informacyjnego NCBR - telefonicznie, poprzez wiadomości e-mail lub umówić się na spotkanie online. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje również szkolenia online dla wnioskodawców – nagrania można znaleźć na kanale Centrum na YouTube - NCBRnews. Eksperci NCBR wyjaśniają w nich m.in. jak wygląda proces oceny projektów, jak wybierani są eksperci oceniający wnioski, gdzie szukać informacji o konkursach, odpowiadają również na najczęściej zadawane pytania.

Konkurs „Szybka Ścieżka” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR.

PAP / rel (NCBR)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.6211 4.7145
EUR 4.6784 4.773
CHF 4.8463 4.9443
GBP 5.549 5.6612

Newsletter