Inne

Kapituła Nagrody Honorowej Krajowej Izby Gospodarki Morskiej "Bursztynowej Kaczki" podczas obrad 4 czerwca 2020 postanowiła przyznać dwie "Bursztynowe kaczki" - jedną o charakterze specjalnym, dwa "Bursztynowe Jajka" oraz "Bursztynowy Ster".

Nagrodę Honorową KIGM "Bursztynowa Kaczka" przyznano Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o.

Morska Agencja Gdynia to firma działająca na polskim rynku przedsiębiorstw w branży transportu i logistyki blisko 70 lat, Jest jedną z najbardziej wyspecjalizowanej firm tego sektora w obsłudze elementów wież wiatrowych. W roku 2019 zrealizowała rekordową w historii Polski dostawę 115 elementów turbin wiatrowych.

Nagroda specjalna - jubileuszowa "Bursztynowa Kaczka" trafiła do TUiR Warta SA.

Niewiele firm w Polsce może się pochwalić stuletnią działalnością. TUiR Warta SA nie tylko funkcjonuje na polskim przez ostatnie sto lat, ale także zdołała utrzymać charakter swej działalności i nadal jest obecna w gospodarce morskiej oferując rozwiązania ubezpieczeniowe dla tej branży. Należy również podkreślić, że podczas swego funkcjonowania Warta była i jest zaangażowana w promowanie polskiej gospodarki morskiej oraz rozwój morskiego samorządu gospodarczego.

Wyróżnienia honorowe "Bursztynowe Jajko" otrzymają Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Zarząd Morskiego Portu Gdyni.

Od ponad 20 lat PTMEW wspiera rozwój morskiej energetyki wiatrowej i promuje rozwój gospodarczy związany z morską energetyką wiatrową. Towarzystwo przez lata lobbowało za przyjęciem regulacji, które umożliwiłyby stworzenie prężnego polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Działania te miały swą kulminację w 2019, kiedy to m.in.. działaniom PTMEW ujrzała światło dzienne tzw. ustawa offshore

ZMP Gdynia otrzyma wyróżnienie za nowatorskie i pilotażowe na skalę Polski zastosowanie dronów w porcie morskim. Ogłoszony w 2019 i realizowany plan zastosowania systemu dronów oparty jest na trzech filarach: systemie DTM (Drone Traffic Managment) do zarządzania lotami dronów nad terenem portu; kontroli przestrzeni powietrznej przez system AntiDron (detekcja, identyfikacja i neutralizacja nieautoryzowanych dronów); oraz na lotniczym systemie monitoringu.

Wyróżnienie Honorowe KIGM "Bursztynowy Ster” trafi w ręce Marka Tarczyńskiego - przewodniczącego Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Wyróżnienie to przyznawane jest osobie fizycznej, za niekwestionowany wykład w rozwój gospodarki morskiej i organizacji morskiego samorządu gospodarczego.
Marek Tarczyński od lat konsekwentnie wyraża i broni interesów sektora logistyki i spedycji morskiej w kraju i zagranicą. Jest niezwykle cenionym w branży morsko-lądowej specjalistą, posiadającym na temat TSL szeroką i nieocenioną wiedzę, którą dzieli się na różnych forach będąc jednocześnie wyraźnym i kompetentnym głosem środowiska polskich spedytorów i logistyków.

Przyłączamy się do gratulacji dla laureatów.

rel (KiGM)

1 1 1 1

Newsletter