Inne

Na wieczną wachtę odszedł Andrzej Aleksandrowicz, komandor rezerwy, Naczelnik Biura Spraw Obronnych Żeglugi Urzędu Morskiego w Gdyni, koordynator pokazu działań ratowniczych i antyterrorystycznych na morzu podczas corocznych obchodów Święta Morza.

Dziś dotarła do mnie smutna informacja o nagłej śmierci Andrzeja Aleksandrowicza - komandora rezerwy, Naczelnika Biura Spraw Obronnych Żeglugi Urzędu Morskiego w Gdyni, koordynatora pokazu działań ratowniczych i antyterrorystycznych na morzu podczas corocznych obchodów Święta Morza. Był wspaniałym, dobrym człowiekiem, świetnym organizatorem. W mojej pamięci na zawsze pozostanie jego niezwykła skromność, wysoki poziom merytoryczny i profesjonalizm, jego uśmiech. Składam kondolencje rodzinie pana Andrzeja , jego bliskim i współpracownikom - mówi Joanna Zielińska, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

Andrzej Aleksandrowicz urodził się 16 maja 1956 roku w Radzyniu Chełmskim. Po szkole średniej, w 1976 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ich ukończeniu w 1981 roku pełnił służbę w 3 Flotylli Okrętów. Kontynuował ją następnie m.in. w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, odbywając w międzyczasie liczne kursy i studia podyplomowe, zarówno w kraju jak i poza jego granicami (Leningrad, Haga, Rzym, Oberammergau). Po odejściu na emeryturę w 2002 roku (w stopniu komandora rezerwy), pracował w firmach związanych z logistyką i gospodarką morską, a w kwietniu 2009 roku podjął pracę w Biurze Spraw Obronnych Żeglugi, zostając w grudniu 2014 roku jego Naczelnikiem.

Był przedstawicielem polskiej administracji morskiej w gremiach międzynarodowych m.in. Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego i MARSEC. Długoletni członek Ligi Morskiej i Rzecznej. Bardzo dobry organizator pracy i służby, świetny Kolega i szef dbający o podległych mu pracowników.

rel (Gdynia.pl / Weronika Rozbicka), Urząd Morski w Gdyni

1 1 1 1