Inne

Urząd Morski w Słupsku wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę systemu umocnień brzegowych w Mielnie (Zachodniopomorskie). Inwestycję ma realizować za prawie 40 mln zł konsorcjum trzech firm, w którym liderem jest Korporacja Budowlana "Doraco" z Gdańska. 

Oferta konsorcjum z liderem gdańskiego "Doraco" była jedną z trzech złożonych w przetargu na realizację w formule "zaprojektuj i wybuduj" przebudowy systemu umocnień brzegowych w Mielnie. Uzyskała 95 pkt na 100 pkt, najwięcej spośród uczestników postępowania.

Urząd Morski w Słupsku przy wyborze oceniał oferty pod względem ceny oraz doświadczenia kierowników: budowy, robót hydrotechnicznych, projektanta oraz prac podwodnych II klasy. Na różnicy w punktacji zaważyła jedynie cena. Tę najniższą, w kwocie blisko 40 mln zł, zaoferowało konsorcjum. Firma z Ustronia Morskiego chciała realizować zadanie za prawie 41 mln zł, a spółka z Warszawy za ponad 56 mln zł.

Zamawiający na realizację inwestycji zamierzał przeznaczyć ponad 46,5 mln zł

Otwarcie ofert nastąpiło 15 stycznia. Termin ten był kilkakrotnie przekładany ze względu na pytania i uwagi wpływające od zainteresowanych przetargiem, a w konsekwencji także na konieczność dokonania sprostowań w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu. Analiza ofert trwała kilka tygodni.

Wybrany wykonawca ma kompleksowo zaprojektować, wykonać i oddać do użytkowania wraz z wymaganym pozwoleniem konstrukcje ochronne brzegu morskiego na odcinku blisko 3 km oraz sztuczne zasilanie na odcinku ponad 300 m. Do 30 września 2022 r. roboty budowlane mają zostać zakończone.

W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną trzy opaski brzegowe pomiędzy 299,4 a 300,4 km wybrzeża. Na odcinku ok. 450 m budowana będzie opaska brzegowa typu ciężkiego. Planuje się również remont 36 ostróg brzegowych. W rejonie istniejącej Promenady Przyjaźni w Mielnie realizowane będą prace refulacyjne, czyli poszerzające plażę.

Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom i turystom korzystanie z szerokiej, piaszczystej, zadbanej i bezpieczniejszej plaży oraz promenady, a także ograniczyć negatywne skutki występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w szczególności coraz silniejszych spiętrzeń sztormowych, związanych ze zmianami klimatu.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnić będzie za prawie 850 tys. zł konsorcjum składające się z Przedsiębiorstwa Hydrotechnicznego "JAK" z Gdyni oraz biura inżynierskiego Bo Invest z Gdańska.

Urząd Morski w Słupsku na inwestycje w Mienie uzyskał 45,9 mln zł unijnego dofinansowania z NFOŚiGW w ramach działania "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa na dofinansowanie podpisana została 28 lutego 2018r.

Dopiero we wrześniu 2018 r. rozstrzygnięto ostatecznie, po dwukrotnych odwołaniach do Krajowej Izby Odwoławczej, przetarg na wykonawcę dokumentacji planowanej inwestycji. Warszawska firma zobowiązała się wykonać zamówienie za prawie 583 tys. zł. Jak poinformowała PAP w październiku ubiegłego roku rzeczniczka słupskiego Urzędu Morskiego Anna Gliniecka-Woś wykonawca nie wywiązał się z terminu, miał blisko półroczne opóźnienie. Dokumentacja została odebrana w sierpniu 2019 r., w związku z czym wykonawcy naliczone zostały kary.

Urząd Morski w Słupsku po 1 kwietnia 2020 r. nie będzie już prowadził inwestycji w Mielnie, ponieważ zgodnie z podpisanymi przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka rozporządzeniami zostanie zniesiony, a jego zadania, mienie i terytorium działania podzielone zostaną między urzędy w Gdyni i w Szczecinie.

Inga Domurat

+1 "związanych ze zmianami klimatu"
woow. to klimat sie zmienia????
18 marzec 2020 : 09:44 jędrzej gaduła | Zgłoś
-1 Przetarg.....
I znowu najtańsza oferta wygrywa.Ciekawe ile będzie aneksów podnoszących koszty z powodu przelotu mew.
19 marzec 2020 : 07:09 Billy Jack | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3589 4.4469
EUR 4.6016 4.6946
CHF 4.4852 4.5758
GBP 5.4425 5.5525

Newsletter