Inne

W piątek, 27 września, odbyły się w Gdańsku uroczystości jubileuszowe połączone ze zjazdem absolwentów Conradinum – najstarszej istniejącej gdańskiej szkoły średniej.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się poranną mszą w Bazylice Mariackiej. Kolejnym punktem było spotkanie absolwentów, nauczycieli i gości w auli Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. W godzinach popołudniowych na dziedzińcu szkoły przy ul. Piramowicza 1/2 wykonano z kolei wspólne pamiątkowe zdjęcie absolwentów i uczniów Conradinum.

Z jubileuszem 225-lecia zbiegło się również otwarcie w budynku szkoły dwóch nowych pracowni dydaktycznych wyposażonych m.in. w sześć nowych imadeł, nowe zestawy pilników, suwmiarki klasyczne i elektroniczne, mikrometry oraz w podstawowe narzędzia do obróbki ręcznej.

– W nowej pracowni pracuje się dużo przyjemniej, a dzięki nowym narzędziom także łatwiej i precyzyjniej. Podczas zajęć przydatny jest również nowy rzutnik, na którym nauczyciel wyświetla schematy techniczne – mówi Łukasz Machowina, uczeń II klasy o profilu chłodnictwo i klimatyzacja.

Pracownia wzbogaciła się również o bardziej zaawansowany technicznie sprzęt.

– Na wyposażeniu mamy tzw. centrum obróbczo-dydaktyczne, coś w rodzaju frezarki z pełnowartościowym pulpitem, który umożliwia naukę obsługi frezarek. Mamy także trochę mniejszą tokarkę wyposażoną w moduł sterujący, dzięki czemu można ją obsługiwać poprzez komputer lub manualnie – mówi Piotr Nosewicz, nauczyciel centrum obróbczo-dydaktycznego.

Inwestycja została sfinansowana z projektu Gdańsk Miastem Zawodowców.

Gdańskie Conradinum od lat współpracuje z branżą okrętową, m.in. z trójmiejskimi stoczniami. W 2018 roku w Remontowa Electrical Solutions, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A. praktyki odbyło 17 uczniów z trzech klas o kierunku mechatronika. To efekt podpisanego porozumienia pomiędzy dyrekcją szkoły, a prezesem spółki, który podkreślał, że taka współpraca jest potrzebna, ponieważ na rynku brakuje pracowników posiadających wiedzę zawodową, niezbędną, aby podjąć pracę w takiej firmie jak Remontowa Electrical Solutions.

Historia szkoły związana jest z gdańskim rodem Conradich, od którego nazwiska wywodzi się nazwa naszej szkoły – Conradinum. Przez wiele pokoleń członkowie słynnego rodu zajmowali wysoką pozycję w społeczności miasta i byli w różny sposób związani z Polską. W 1794 roku ostatni z Conradich – Karol Fryderyk Conradi, cały majątek przeznaczył na fundację swojego imienia. Zadaniem fundacji było utworzenie szkoły nazwanej przez testatora „Prowincjonalnym Instytutem Szkolnym i Wychowawczym im. Conradiego”.

Dzięki ogromowi majątku (200 000 talarów w gotówce, 84 000 w papierach, 6 kamienic i spichlerzy w Gdańsku oraz bogate wioski: Bąkowo, Gołębiewo, Jankowo, Mokry Dwór i Dziewięć Włók) już 10 października 1801 r. w Jankowie otwarto zakład szkolno-wychowawczy, na którego czele stanął Rajnold Bernard Jachmann, uczeń i przyjaciel Immanuela Kanta.

Z powodu trudności finansowych placówka w 1814 roku została zamknięta, ponownie rozpoczęła działalność jako męskie Seminarium Nauczycielskie w 1819 roku.
W 1843 roku utworzono kuratorium fundacji i w kwietniu otwarto wyższą szkołę miejską oraz progimnazjum realne (siedmioletnią szkołę średnią dla chłopców). Z powodu spadku zainteresowania nauką w Jankowie w 1898 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły we Wrzeszczu przy Krusenstraße (ul. Piramowicza). Uroczyste otwarcie nowej siedziby nastąpiło 17 października 1900 roku.

Początkowo była tu sześcioklasowa szkoła realna i humanistyczna. W latach 1913-1915 utworzono dziewięcioletnią wyższą szkołę realną. Od stycznia 1945 roku w zabudowaniach szkoły mieścił się szpital wojskowy. 1 lipca 1945 roku zostało utworzone Państwowe Liceum Budownictwa Okrętowego „Conradinum”, zajęcia rozpoczęły się 31 października. W okresie 1951-1965 było tu Technikum Budowy Okrętów, w latach 1966-1991 Techniczne Szkoły Budownictwa Okrętowego, od roku 1992 Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum", w skład których wchodziły m.in. Technikum nr 18 i XVIII Liceum Ogólnokształcące. Dziś są to Szkoły Okrętowe i Techniczne "Conradinum".

Od 1945 roku Conradinum ukończyło blisko 16 tysięcy uczniów.


Sławomir Lewandowski, Conradinum.edu.gdansk.pl

Fot. Sławomir Lewandowski

 

0 rocznica Conradinum
Szkoda, że dziś nie ma technikum budowy okrętów. Po wojnie była to najlepsza szkoła średnia a to z prostego powodu nauczycielami byli pracownicy naukowi m.in Politechniki Gdańskiej ale nie tylko. Dziś to już przeszłość i nie widać szans na odbudowę technikum budowy okrętów. ........
01 październik 2019 : 06:28 Amoniusz | Zgłoś
0 nauczyciele CONRADINUM
Warto wspominać i pamiętać o nauczycielach Conradinum a było ich po II wojnie światowej ponad 1000 oraz ponad 400 pracowników administracji, były również i osoby duchowne np. ks dr Józef Przytocki-Zator. Jeżeli idzie o kadrę nauczycieli przedmiotów teoretycznych, praktycznej nauki zawodu, wychowawców w internacie to wśród wielu znakomitych nauczycieli byli m.in. prof. Jerzy Doerffer, prof. Leon Drozdowicz, prof. Edward Geisler, prof. Maksymilian Tytus Huber, pro. Jan Miś, prof.Włodzimierz Mermon, prof. Marian Piątek, prof. Aleksander Potyrała, prof. Feliks Sauter, prof. Janusz Staszewski, prof. Karol Taylor, prof. Tadeusz trzetrzewiński, prof. Sławomir Wyszkowski ......
01 październik 2019 : 06:49 Amoniusz | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter