Inne

21 sierpnia 2019 r. naukowcy z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) po raz pierwszy w historii instytutu prowadzili pomiary na Biegunie Północnym. 

Dwoje oceanografów z Pracowni Oceanografii Obserwacyjnej IO PAN, dr Agnieszka Beszczyńska-Möller i mgr Piotr Wieczorek, bierze udział w ekspedycji badawczej w rejon Oceanu Arktycznego w ramach międzynarodowych projektów CAATEX i INTAROS. W miesięcznym rejsie na lodołamaczu Norweskiej Straży Przybrzeżnej KV Svalbard, koordynowanym przez Centrum Nansena (NERSC) w Bergen, uczestniczą i pracują wspólnie naukowcy z Norwegii, Polski, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Przy okazji warto wspomnieć, że jest to pierwszy przypadek, w którym jednostka pływająca wyposażona w gondolowe pędniki azymutalne Azipod dotarła do Bieguna Północnego.

Głównym celem wyprawy jest zakotwiczenie w głębokich basenach Oceanu Arktycznego całorocznych pionów pomiarowych, wyposażonych w instrumenty do prowadzenia ciągłych obserwacji środowiska oceanu. Badacze z IOPAN odpowiedzialni są za jeden z czterech pionów pomiarowych (tzw. mooringów), na którym autonomiczne przyrządy rejestrować będą dane dotyczące właściwości akustycznych (tomografia akustyczna), fizycznych (temperatura, zasolenie, pionowe rozkłady prądów morskich, dryf i zanurzenie lodu) oraz biogeochemicznych (koncentracja rozpuszczonego tlenu, pCO₂ oraz pH) wody morskiej w wysokiej Arktyce.

Oprócz tego podczas rejsu prowadzone są obserwacje na stacjach lodowych, mające na celu rozpoznanie zjawisk oceanicznych pod pokrywą wieloletniego lodu morskiego. Podczas tych stacji specjalnością ekipy IO PAN są pomiary mikrostruktury górnej warstwy oceanu, niezwykle istotnej dla procesów wymiany ciepła między oceanem, atmosferą i lodem morskim. Powrót z ekspedycji przewidziany jest w połowie września. Zebrane dane posłużą poszerzeniu obecnej wiedzy na temat roli oceanu w obserwowanych obecnie zmianach klimatu, które w rejonach arktycznych zachodzą szybciej i z większym nasileniem niż na pozostałych obszarach kuli ziemskiej.

rel (IO PAN

 

1 1 1 1

Newsletter