Inne

W środę, 7 sierpnia w klasycystycznej rezydencji Willa Sopocki Belwederek, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, wręczył Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Otrzymały je osoby, które m.in. aktywnie działały na rzecz budowania wspólnoty, a także wzmacniania suwerenności i tożsamości narodowej.

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości to polska odznaka okolicznościowa ustanowiona uchwałą Rady Ministrów z 8 maja 2018 roku dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego. Honorowane są nim osoby zasłużone dla regionu związane z odzyskaniem niepodległości, zaangażowane na rzecz przemian demokratycznych. Otrzymują je ci, którzy swoją postawą rozsławiali dobre imię Polski, aktywnie włączali się w budowę wspólnoty i wzmacniali suwerenność i tożsamość narodową.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki to wyróżnienie przyznał zasłużonym członkom i przyjaciołom Konwentu Morskiego. W imieniu Premiera medale wręczył wojewoda pomorski Dariusz Drelich, któremu towarzyszył kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki, niegdyś wiceminister transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej, obecnie przewodniczący powołanego w 2016 roku Konwentu Morskiego, skupiającego przedstawicieli branży morskiej. Uroczystość odbyła się w sopockim Belwederku, w którym przed trzema laty poraz pierwszy obradował Konwent Morski.

Medale otrzymali: Jarosław Białk – starosta pucki, Aldona Czerwińska - dyrektor ZSP w Kłaninie, kmdr por. Marek Drygas - szef oddziału zabezpieczenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wojciech Giermaziak, kmdr dr hab. inż Tomasz Kniaziewicz - prorektor ds. nauki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Jolanta Landowska - kierownik biura obsługi zarządu Remontowa Holding SA, Mirosław Piórek - przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego KK NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”; dr hab. Marian Kazimierz Smoczyński i Mieczysław Starkowicz.

- Jestem bardzo zaszczycony, że w imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego mogłem wręczyć Państwu Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości. To odznaczenia związane z inicjatywą Konwentu Morskiego, który powstał dzięki kpt. ż. w. Zbigniewowi Sulatyckiego i szczególnie wspomaga ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w odbudowie polskiego potencjału morskiego i budowie potęgi Rzeczpospolitej. Bo morze i gospodarka morska od długiego czasu domagała się tego, aby była tą naszą silną stroną i mam nadzieję, że idziemy w tym kierunku – mówił wojewoda pomorski.

- Chciałbym Państwu serdecznie pogratulować. Proszę przyjąć to wyróżnienie jako wyraz wdzięczności od rządu, ale też od wszystkich rodaków za to, czego dokonaliście w swoim życiu, za to, że włączyliście się czynem, swoją pracą, swoimi umiejętnościami i poświęcacie swoje talenty temu, żeby budować Polskę wolną, silną i wielką – spuentował Dariusz Drelich.

Przy tej okazji szczególnie uhonorowano także wojewodę pomorskiego. Z rąk Aleksandra Oczaka, prezesa istniejącego już 20 lat na terenie Australii Stowarzyszenia Nasza Polonia i w imieniu Kongresu Polonii Australijskiej odebrał Krzyż Katyński. Ma on charakter pamiątkowy i został przyznany wojewodzie pomorskiemu „za dbałość o polską narrację historyczną i przywracanie pamięci Polaków naszych bohaterów narodowych. Nade wszystko doceniamy ogrom pracy jaką włożył Pan w odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego i portowego w województwie pomorskim” – odczytał z załączonego listu Aleksander Oczak.

- To wyjątkowe wyróżnienie traktuję to jako zobowiązanie i zachętę do dalszych działań, przywracania pamięci o ludziach, którzy stracili życie walcząc o wolną Polskę. Jestem bardzo wzruszony i do czasu, gdy będę wojewodą, Krzyż Katyńśki będzie eksponowany w godnym miejscu w moim gabinecie, a później wszędzie dalej będzie ze mną – mówił, nie kryjąc wzruszenia, Dariusz Drelich.

Agnieszka Latarska

Fot.: Piotr B. Stareńczak

1 1 1 1

Newsletter