Inne

W piątek, 31 maja, podczas uroczystego apelu w Porcie Wojennym Świnoujście, marynarze, pracownicy i goście 12. "Wolińskiego" Dywizjonu Trałowców świętowali 54 rocznicę powstania jednostki.

Na uroczystość zaproszono wielu gości, wśród których obecni byli m.in. dowódca flotylli komandor Piotr Nieć, dowódcy jednostek wojskowych 8.FOW oraz byli dowódcy 12. Dywizjonu Trałowców, rezerwiści i pracownicy wojska. W czasie zbiórki przypomniano rodowód i historię dywizjonu, oraz dokonania, którymi mogła pochwalić się cała jednostka jak i służący na przestrzeni lat w jej strukturach poszczególni ludzie i okręty. Święto było również okazją do nadania wyróżnień marynarzom i pracownikom, którzy szczególnie przysłużyli się jednostce swoją pracą i zaangażowaniem.

12. "Woliński" Dywizjon Trałowców jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeznaczonym do wykonywania zadań obrony przeciwminowej - trałowania, poszukiwania, wykrywania i niszczenia min, niszczenia zagród minowych oraz obrony przeciwminowej zespołów okrętów na przejściu morzem. Dowódcą Dywizjonu jest komandor porucznik Robert Lisowski.

rel (8. Flotylla Obrony Wybrzeża)

1 1 1 1