Inne

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z Gliwic (GAPR), będąca członkiem wspierającym Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk, jako Instytucja Otoczenia Biznesu podejmuje szereg działań na arenie krajowej i międzynarodowej mających na celu rozwój i wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego naszego kraju. Wśród tychże działań jest także realizacja wielu projektów unijnych.

Jednym z nich jest projekt TRANS TRITIA, którego GAPR jest liderem, a który koncentruje się na rozwinięciu współpracy transgranicznej, koordynacji współpracy między władzami regionalnymi, zarządzającymi transportem oraz operatorami transportu towarowego. Zadania projektu to również identyfikacja barier w rozwoju transportu towarowego na obszarze Trans Tritia (województwo śląskie, województwo opolskie, Kraj morawsko-śląski, Kraj Żyliński) oraz identyfikacja potencjału regionów w obszarze transportu towarowego.

– Wierzę, że czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia pozwoli przynieść korzyści dla obu stron, a dzięki wspólnym działaniom pomiędzy władzami regionalnymi, dysponentami sieci transportowych i zainteresowanymi podmiotami, przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w strategiach „Europa 2020” oraz w „Białej Księdze - planie utworzenia jednolitego obszaru transportu”, co przeniesie się na poprawę obecnej sytuacji między innymi zdolności żeglugowej na obszarze działania naszego projektu – mówi Sylwia Rudek-Matuszczak, dyrektor GAPR i jednocześnie reprezentant Spółki w Stowarzyszeniu.

Projekt TRANS TRITIA wpisuje się swoimi działaniami w założenia Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Celami projektu TRANS TRITIA są lepsze zarządzanie transportem, jak i również identyfikacja potencjału regionów w obszarze transportu towarowego. Projekt skupia się na węzłach intermodalnych, które funkcjonują na terytorium TRANS TRITIA i mają zasięg dla otaczających je obszarów, jak również na korytarzu wodnym Odra, który przekracza granicę czesko-polską i będzie połączony z Republiką Słowacką koleją. Koncentrujemy się na europejskich korytarzach transportowych, głównym korytarzu Bałtyk-Adriatyk, który ma kluczowe znaczenie na terenie Tritii. Spodziewanymi rezultatami projektu jest poprawa koordynacji pomiędzy podmiotami zainteresowanymi transportem towarowym w celu zwiększenia udziału transportu multimodalnego oraz ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie transportu towarowego w Europie Środkowej. Oczekiwane wyniki projektu zostaną w pełni wykorzystane oraz zaprezentowane w postaci publikacji końcowej.

– Dzięki naszemu udziałowi w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk będziemy mieli możliwość wymiany dobrych praktyk, współpracy pomiędzy regionami, podmiotami transportu towarowego oraz operatorami centrów logistycznych, co mam nadzieję iż będzie skutkowało rozwinięciem przyjaznego dla środowiska transportu pomiędzy krajami i regionami współpracującym, jak i również powstaniem jeszcze większej ilości intermodalnych centrów – dodaje Sylwia Rudek-Matuszczak.

Po więcej informacji na temat projektu TRANS TRITIA zapraszamy na stronę https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TRANS-TRITIA.html oraz https://www.facebook.com/transtritia/

rel

0 Trans Tritia
Polecam do przeczytania tresc projektu ; Gornoslaska Agencja Przedsiebiorczosci I Rozwoju sp.zoo - Cel glowny I rezultat projektu ! Czy nie lepiej za te pieniadze doprowadzic do zeglownosci Wisle I Odre??
28 maj 2019 : 07:45 Stary kolejarz Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter