Inne

Delegacja z Zhejiang Ocean University w Chinach po raz kolejny odwiedziła Akademię Morską w Szczecinie. Robocze spotkanie przedstawicieli chińskiej uczelni z władzami Akademii Morskiej miało na celu ostateczne ustalenie kształtu współpracy między uczelniami, która to ma rozpocznie się już w kolejnym roku akademickim (2019/20).

Obok wspólnych prac naukowych i badań, kooperacja między nami a azjatycką uczelnią będzie skupiać się na wymianie studenckiej i prowadzeniu studiów II stopnia na kierunku nawigacja. Pierwsi studenci mogą rozpocząć naukę już po wakacjach. – Rozmawialiśmy o pierwszych grupach studenckich, które od kolejnego roku akademickiego mogą dołączyć do istniejących już w naszej uczelni grup anglojęzycznych – wyjaśnia dr hab. inż. st. of. mech. Artur Bejger, prof. AM, prorektor ds. nauki. – Co ważne, podczas prowadzonych w Szczecinie rozmów ustaliliśmy także szerokie możliwości dotyczące wyjazdów naszych studentów na studia w Zhejiang Ocean University – dodaje.

W dalszej perspektywie planujemy rozszerzenie współpracy również na inne kierunki – ponieważ strona chińska jest zainteresowana współpracą związaną zarówno z inżynierią mechaniczną jak i kierunkami stricte lądowymi oferowanymi przez obie uczelnie. Umowa, którą podpisaliśmy podczas wizyty delegacji w Szczecinie obejmuje możliwość współpracy na wszystkich prowadzonych przez nas kierunkach.

– To już trzecie spotkanie z przedstawicielami Zhejiang Ocean University – zaznacza JM Rektor dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM.

Wcześniejsze miały miejsce w roku 2018 – w styczniu w Szczecinie oraz w listopadzie w chińskim Zhousan. Zakończona właśnie wizyta miała na celu doprecyzowanie ostatnich szczegółów i wypracowanie praktycznych metod międzykontynentalnej współpracy. To już ostatni etap przed faktycznym rozpoczęciem wymian naukowych i studenckich.

– Współpraca to szansa m.in. dla naszych studentów, by część nauki na studiach magisterskich odbyć za granicą, zdobywając cenne doświadczenie – zaznacza rektor Wojciech Ślączka.

Otwartość obu uczelni pozwoli również na prowadzenie wymian kadry dydaktycznej, jak i naukowej, wspólne badania, a w przyszłości także publikacje.

rel (Akademia Morska w Szczecinie)

1 1 1 1