Inne

W dniach 14-15 marca br. na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbędzie się trzecia edycja Forum Transportowego Młodych. Konferencja studencka zgromadzi studentów z uczelni wyższych całej Polski kierunków transportowo-logistycznych.

Zaproszeni są także menadżerowie, naukowcy, specjaliści z branży TSL. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: "Współczesne wyzwania branży TSL na obszarach zurbanizowanych". Podczas forum odbędzie się panel prezentacji studenckich i dyskusja ludzi z branży transport, spedycja, logistyka. Będzie to duża możliwość do merytorycznej dyskusji dotyczącej obecnej sytuacji na rynku, a także wymiany poglądów i spostrzeżeń między ludźmi biznesu a studentami.

Harmonogram wydarzenia

rel (Uniwersytet Morski w Gdyni)

1