Inne

We wtorek, 4 grudnia wizytę w Marynarce Wojennej złożył zastępca dowódcy 2. Floty Stanów Zjednoczonych Rear Admiral John Mustin.

Podczas wizyty roboczej w Gdyni, amerykański admirał zapoznał się z osiągnięciami polskich sił morskich w międzynarodowych ćwiczeniach i operacjach morskich.

W Inspektoracie MW w Gdyni Rear Admiral John Mustin spotkał się z Inspektorem MW wiceadmirałem Jarosławem Ziemiańskim. Admirałowie rozmawiali na temat roli i kierunków rozwoju flot oraz konieczności dostosowania możliwości operacyjnych do wyzwań, jakie w przyszłości staną przed siłami morskimi. Po zakończonej wizycie w Inspektoracie MW, zastępca dowódcy 2. Floty USA, spotkał się z zastępcą dowódcy 3. Flotylli Okrętów komandorem Wojciechem Sową. Na spotkaniu w gdyńskiej Flotylli admirałowi zaprezentowano m. in. strukturę i zadania jakie realizuje 3. Flotylla Okrętów oraz rezultaty udziału jednostek 3. FO w międzynarodowych ćwiczeniach i operacjach morskich oraz stałej obecności w Siłach Najwyższej Gotowości NATO. Wizyta zastępcy dowódcy 2. Floty USA związana jest z rozpoczętą wczoraj, 4 grudnia, w Akademii Marynarki Wojennej, wstępną konferencją planistyczną do międzynarodowego ćwiczenia pk. BALTOPS 2019.

2. Flota Stanów Zjednoczonych odpowiada za operacje prowadzone przez US NAVY na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i na północnej części Oceanu Atlantyckiego. Pełni rolę związku uderzeniowego Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), a także jest odpowiedzialna za operacje morskie na Atlantyku, w rejonie Karaibów oraz Ameryki Środkowej. Dowództwo 2. Floty znajduje się w bazie Norfolk na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, zaś okrętem flagowym floty jest USS Mount Whitney (LCC-20). Operacyjnie 2. Flota podlega Dowództwu Floty United States Fleet Forces Command, dawniej Flocie Atlantyku.

rel (3. Flotylla Okrętów)

1 1 1 1

Newsletter