Inne

Akademia Morska w Szczecinie to kolejna zachodniopomorska uczelnia, która inwestuje w sektor naukowo-badawczo-rozwojowy. Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego powstanie przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających. Będzie to jeden z najnowocześniejszych ośrodków tego typu w Europie. Umowę gwarantującą przekazanie wsparcia podpisali 2 października – marszałek Olgierd Geblewicz oraz rektor AM prof. Wojciech Ślączka. Budowa CEOP-u ruszy w styczniu 2019 r.

Akademia Morska w Szczecinie – to obok Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Politechniki Koszalińskiej – trzecia uczelnia w regionie, która korzysta ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, by rozwijać publiczną infrastrukturę badawczą. Uczelnie chcą współpracować z przedsiębiorcami, by wykorzystywać efekty prac naukowych związanych z regionalnymi specjalizacjami np. z branży stoczniowej, elektromaszynowej, drzewnej czy chemicznej. 

– To dobra wiadomość dla Pomorza Zachodniego. Udało nam się zakontraktować jeden z kluczowych projektów, jeżeli chodzi o Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej. Jestem przekonany, że Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających wzmocni infrastrukturę badawczą naszych zachodniopomorskich uczelni – powiedział zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz i dodał, że Akademia Morska w Szczecinie to jeden z najbardziej sprawdzonych beneficjentów wśród uczelni.

Uczelnia dofinansowanie w wysokości 18 mln zł przeznaczy na wdrożenie nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej w obszarze gospodarki morskiej. Przy akademii powstanie Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających, w którym prowadzone będą badania dotyczące transportu, logistyki, prognozowania kartograficznego, górnictwa morskiego czy wielkogabarytowych konstrukcji wodnych i lądowych. Należy podkreślić, że Centrum dopasuje ofertę usług badawczo-rozwojowych do potrzeb rynku i przedsiębiorców. Dzięki realizacji inwestycji Akademia Morska w Szczecinie będzie mogła konkurować z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, oferującymi podobne rozwiązania.

– Centrum będzie niezbędnym dla nas zapleczem naukowymi pozwoli nam na prowadzenie badań nad najnowszymi technologiami - m.in. nad statkami autonomicznymi czy zastosowaniem systemu wirtualnej rzeczywistości w nawigacji. Ponadto, CEOP będzie także cennym ośrodkiem szkoleniowym, z bezpośrednim dostępem do wody – zaznaczył rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. Wojciech Ślączka.

CEOP w Szczecinie będzie dysponować najnowocześniejszą aparaturą w Europie. Funkcją wyróżniającą centrum będzie też szeroki dostęp do wyników badań poprzez technologię ICT i możliwość realizacji badań przez użytkowników zewnętrznych. W Centrum powstaną wielkoskalowe modele redukcyjne statków - prościej ujmując: miniatury statków, które pozwolą prowadzić obserwacje odnoszące się później do funkcjonowania statków w praktyce.

Powstanie centrum możliwe jest dzięki wsparciu w  ramach Osi 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających zostanie otwarte w grudniu 2021 r.

Do tej pory zachodniopomorskie uczelnie wyższe zainwestowały w swoje projekty prawie 12,5 mln zł, a Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pokrył koszty przedsięwzięć w wysokości ponad 7,5 mln zł. To przedsięwzięcia zrealizowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznym w Szczecinie oraz Politechnikę Koszalińską.

Infrastruktura badawczo-rozwojowa z mocnym unijnym wsparciem. Ponad 7,5 mln zł dla zachodniopomorskich uczelni

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny za prawie 9 mln zł doposaży do końca 2019 roku laboratorium miernictwa oraz zakład spawalniczy. W ten sposób naukowo i badawczo rozwinie obszary przemysłu stoczniowego, offshorowego, energetycznego czy przeładunkowego. Z kolei do zakładu spawalniczego zakupiony zostanie nowoczesny system symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania, które oceni technologię spawania czy materiały użyte do spawania. Nowoczesna infrastruktura trafi docelowo na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Z Programu Regionalnego Urząd Marszałkowski przeznaczy na jej zakup 5,5 mln zł.

Politechnika Koszalińska wykorzysta wsparcie w wysokości 3,4 mln zł na centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych, które powstanie na Wydziale Technologii i Edukacji.

rel (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)

0 Ale jak
Szkoła, która ma za zadanie kształić kadry morskie, chce zbudować coś, na czym te kadry nie znajdą zatrudnienia?
05 październik 2018 : 12:19 Mokrzycki | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter