Inne

Gimnazjalistów, którzy chcieliby w przyszłości związać się z gospodarką morską i nie tylko Zespół Szkół Morskich zaprasza na dni otwarte 25 maja w godzinach 10.00-13.00, podczas których będzie można poznać ofertę edukacyjną szkoły, w tym atrakcyjny program praktyk, a także ofertę przyszłych pracodawców oraz dalsze możliwości nauki na uczelniach wyższych.

Zespół Szkół Morskich w Gdańsku kształci na potrzeby środowiska, nie tylko Trójmiasta i województwa pomorskiego, ale całego kraju i Unii Europejskiej. Szkoła posiada Certyfikat EN ISO 9001:2015 (jedyna szkoła w województwie pomorskim z Międzynarodowym Certyfikatem ISO) oraz jest uznaną przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – certyfikowaną Morską Jednostką Edukacyjną kształcącą marynarzy. Jest to jedna z siedmiu szkół na 1900 techników w Polsce, która kształci w zawodach morskich oraz jedyną w Gdańsku kształcącą w zawodach logistyczno-spedycyjnych.

Zespół Szkół Morskich daje możliwość wzięcia udziału w kursach specjalistycznych z uzyskaniem certyfikowanych uprawnień, uczestniczy w wielu projektach, m.in. Erasmus +: edycja TLS CONNECTING PEOPLE czy Hotelarz w Londynie. Realizuje innowację pedagogiczną – Wirtualne Laboratoria we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyczną w Poznaniu, a także posiada nowoczesne pracownie oraz morskie laboratoria symulacyjne, wyposażone w najnowszy sprzęt multimedialny i programy edukacyjne.

Proces kształcenia w zawodzie technik mechanik okrętowy realizuje we współpracy z Akademią Morską w Gdyni (część zajęć odbywa się w specjalistycznych laboratoriach Akademii Morskiej). Kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej objęte jest patronatem „Żeglugi Gdańskiej” Sp. z o. o, zaś w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali – patronatem DCT Gdańsk SA, natomiast w zawodzie technik nawigator morski - patronatem „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd  Sp. z o. o. Dodatkowo, również kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa, umożliwia uzyskanie uprawnień do pracy na promach morskich. Szkolenia praktyczne i staże odbywają się w renomowanych hotelach Trójmiasta, na promach, w firmach logistycznych i spedycyjnych oraz na statkach Akademii Morskiej, Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i Żeglugi Gdańskiej.

ZSM jest szkołą mundurową z 55-letnią tradycją, a brak dzwonków w szkole stwarza przyjazną atmosferę.

Od dłuższego czasu ZSM współpracuje z PortalemMorskim.pl, który w miarę możliwości przekazuje szkole albumy, książki, czasopisma o tematyce morskiej, jak również kartonowe modele statków, które po sklejeniu przez uczniów trafiają do przeszklonych gablot i są wykorzystywane zarówno jako element dekoracji jak i pomoce naukowe.

rel (Zespół Szkół Morskich)

1 1 1 1

Newsletter