Inne

Agencja Rozwoju Przemysłu złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie przejęcia wyłącznej kontroli nad spółką GSG Towers w Gdańsku. Złożenie wniosku jest częścią procedury dotyczącej nabycia spółki oraz Stoczni Gdańsk przez ARP.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w poniedziałek na swojej stronie internetowej, że Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) SA złożyła wniosek w sprawie przejęcia „wyłącznej kontroli nad GSG Towers spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku”. „Sprawa jest w toku” – podano. Według ARP rozpatrzenie tego typu sprawy może potrwać około kilku tygodni.

Złożenie wniosku jest częścią procedury dotyczącej nabycia przez ARP akcji Stoczni Gdańsk i udziałów GSG Towers od ukraińskiego większościowego inwestora. Ostatecznym celem jest zakup przez ARP obu spółek.

„Zgłaszana koncentracja polega na przejęciu przez ARP wyłącznej kontroli nad GSG Towers sp. z o. o. oraz pośredniej kontroli nad GSG Service sp. z o. o. w likwidacji, której jedynym wspólnikiem jest GSG Towers” – podał UOKiK. Urząd na podstawie wniosku Agencji poinformował, że „ARP posiada obecnie 50 proc. udziałów GSG Towers, po nabyciu za pośrednictwem spółki zależnej ARP pozostałych 50 proc. udziałów GSG Towers od Gdańsk Shipyard Group sp. z o.o. (GSG), ARP będzie sprawowała nad GSG Towers wyłączną kontrolę”. GSG wytwarza konstrukcje stalowe i maszty do wież wiatrowych.

ARP poinformowała PAP, że w przypadku Stoczni Gdańsk nie jest wymagane wystąpienie ARP do UOKiK w sprawie jej zakupu. Pod koniec marca Agencja przekazała, że zakończył się pierwszy etap negocjacji dotyczących zakupu przez nią należącej do ukraińskiego inwestora Stoczni Gdańsk i spółki GSG Towers. Strony podpisały wówczas porozumienie dot. głównych warunków finalnej transakcji. „Strony ustaliły kluczowe warunki transakcji i harmonogram dojścia do przekazania ARP kontroli nad spółkami" – podała wówczas Agencja.

W połowie kwietnia ARP poinformowała, że zmienił się skład zarządów spółek GSG Towers i Stoczni Gdańsk. „Do czasu przeprowadzania finalnej transakcji, strony zobowiązały się wprowadzić tymczasowo zmiany w składzie zarządów obu spółek. Dzięki temu ARP będzie miała większy wpływ na ich bieżącą działalność” – podano wówczas w komunikacie.

Aktualnie ok. 81,05 proc. akcji Stoczni Gdańsk S.A. należy do Gdańsk Shipyard Group, która jest kontrolowana przez ukraińskiego inwestora. Pozostałe 18,95 proc. akcji posiada ARP. W spółce GSG Towers Sp. z o.o., ARP i GSG mają po 50 proc. udziałów. W obu spółkach kontrola operacyjna należy do ukraińskiego inwestora. W Stoczni Gdańsk zatrudnionych jest obecnie ok. 140 osób, a w GSG Towers ok. 430 osób.

Stocznia Gdańsk SA od kilku lat ma kłopoty finansowe. W pewnych okresach pracownicy otrzymywali wynagrodzenie w ratach. W 2009 r. zakład otrzymał pomoc publiczną w wysokości 150 mln zł. W 2013 r. istniejący wówczas resort skarbu podawał, że łączna pomoc publiczna udzielona spółce wyniosła 555 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, realizacji procesów restrukturyzacji, m.in. w ramach pomocy finansowej, szkoleniowej i organizacyjnej.

autor: Bożena Leszczyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter