Inne

W dniach 5-6 marca w Brukseli odbywa się posiedzenie ministrów w ramach Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku – () - Komisja Helsińska. Delegacji MGMiŻŚ przewodniczy podsekretarz stanu Anna Moskwa.

W ramach posiedzenia ministrów w dniu 6 marca 2018 r. planowane jest m.in. przyjęcie Deklaracji ministerialnej w sprawie helsińskiej Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (HELCOM). Cele tej deklaracji, będącej niewiążącym instrumentem przedstawiającym zobowiązania polityczne, to:

- potwierdzenie zaangażowania umawiających się stron w realizację uzgodnionego w 2007 r. bałtyckiego planu działania, w którym nakreślono wizję uzdrowienia środowiska Morza Bałtyckiego do 2021 r.,

- rozpoczęcie procesu aktualizacji bałtyckiego planu działania (w celu przyjęcia jego zaktualizowanej wersji na następnym posiedzeniu ministerialnym w 2021 r.),

- przedstawienie poglądów ministrów na szereg nowych kwestii, nieuwzględnionych lub uwzględnionych tylko częściowo w obecnym planie, takich jak odpady morskie, hałas podmorski, recykling składników odżywczych i regionalne zarządzanie oceanami.

Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku - (HELCOM) - jest organem zarządzającym Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, znanej jako Konwencja Helsińska. Celem HELCOM jest ochrona środowiska morskiego Morza Bałtyckiego przed wszystkimi źródłami zanieczyszczeń.

rel (MGMiŻŚ)

1 1 1 1