Inne

W dniach 5-6 marca w Brukseli odbywa się posiedzenie ministrów w ramach Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku – () - Komisja Helsińska. Delegacji MGMiŻŚ przewodniczy podsekretarz stanu Anna Moskwa.

W ramach posiedzenia ministrów w dniu 6 marca 2018 r. planowane jest m.in. przyjęcie Deklaracji ministerialnej w sprawie helsińskiej Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (HELCOM). Cele tej deklaracji, będącej niewiążącym instrumentem przedstawiającym zobowiązania polityczne, to:

- potwierdzenie zaangażowania umawiających się stron w realizację uzgodnionego w 2007 r. bałtyckiego planu działania, w którym nakreślono wizję uzdrowienia środowiska Morza Bałtyckiego do 2021 r.,

- rozpoczęcie procesu aktualizacji bałtyckiego planu działania (w celu przyjęcia jego zaktualizowanej wersji na następnym posiedzeniu ministerialnym w 2021 r.),

- przedstawienie poglądów ministrów na szereg nowych kwestii, nieuwzględnionych lub uwzględnionych tylko częściowo w obecnym planie, takich jak odpady morskie, hałas podmorski, recykling składników odżywczych i regionalne zarządzanie oceanami.

Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku - (HELCOM) - jest organem zarządzającym Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, znanej jako Konwencja Helsińska. Celem HELCOM jest ochrona środowiska morskiego Morza Bałtyckiego przed wszystkimi źródłami zanieczyszczeń.

rel (MGMiŻŚ)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter