Inne

W dniu 13 grudnia w Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się seminarium pt.: "Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze gospodarki morskiej", które było skierowane do sygnatariuszy porozumień Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, w szczególności Inteligentnej Specjalizacji Pomorza "Technologie offshore i portowo-logistyczne" oraz przedstawicieli biznesu i jednostek naukowowo-badawczych zainteresowanych wdrożeniem innowacji w gospodarce morskiej.

Akademię Morską w Gdyni reprezentował prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego reprezentowała Karolina Lipińska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego.

W czasie spotkania uczestnicy seminarium zapoznali się z możliwościami realizacji i finansowania przedsięwzięć ze źródeł regionalnych, krajowych i europejskich, a także otrzymali informacje o zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji projektach, w których biorą udział ośrodki naukowo-badawcze lub instytucje ze świata biznesu z województwa pomorskiego. Ponadto, uczestnicy mieli możliwość rozmowy z ekspertami w zakresie wybranych instrumentów finansowych ze środków UE. 

Po zakończonym seminarium odbyło się II Walne Zgromadzenie Członków Porozumienia na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza "Technologie offshore i portowo-logistyczne".

rel (Akademia Morska w Gdyni)

1 1 1 1

Newsletter