Inne

W dniach 11-14 października 2017 roku w Warnie odbyła się 18 edycja  konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich (IAMU - International Association of Maritime Universities). Tegoroczna konferencja została zorganizowana przy współudziale Uczelni Morskiej z Warny - Nikola Vaptsarov Naval Academy.

Tematem przewodnim 18 konferencji IAMU była „Globalna perspektywa w zakresie MET (Maritime Education and Training): na rzecz zrównoważonego, ekologicznego i zintegrowanego transportu morskiego”. W czasie konferencji studenci Wydziałów Nawigacyjnego, Elektrycznego i Mechanicznego przedstawili 2 referaty w ramach głównej tematyki konferencji oraz 4 prezentacje.

W dniach poprzedzających konferencję tj. 9-10 października odbyło się posiedzenie Zarządu stowarzyszenia IAMU, w tym sekcji AAC - Academic Affairs Committee, której  przewodniczyła Akademia Morska w Gdyni. W ramach prac Zarządu dokonano między innymi przeglądu i akceptacji projektów badawczych, które zostaną sfinansowane przez fundację Nippon Foundation z siedzibą w Tokio.

Wśród wybranych do realizacji projektów znalazły się dwa projekty, w których będzie brała udział Akademia Morska w Gdyni:

- Addressing Cyber Security in Maritime Education and Training - liderem projektu jest Satakunta University of Applied Science z Finlandii, Akademia Morska w Gdyni jest partnerem w projekcie.

- Research on New Obstacle Avoidance Algorithms for Ships - kierownikiem projektu będzie dr inż. Agnieszka Lazarowska z Katedry Automatyki Okrętowej

rel (Akademia Morska w Gdyni)