Inne

Savi Technologie Sp. z o.o. sp. k. zajmuje się kompleksowymi usługami z zakresu instalacji przeciwpożarowych. Wykonuje m.in. serwis i konserwację wszystkich stałych gazowych urządzeń gaśniczych na okrętach Marynarki Wojennej RP, zarówno nawodnych jak i podwodnych. 

Jako operator Polskiego Banku Halonu spółka Savi Technologie serwisuje instalacje halonowe na tych jednostkach, ale dbając o ekologię stara się wypierać stare systemy zawierające szkodliwy dla warstwy ozonowej halon zastępując je rewolucyjnymi chemicznymi gazami gaśniczymi FM-200 oraz NOVEC. Firma produkuje też oraz serwisuje instalacje na gazy obojętne: IG-01, IG-541, IG-100 oraz CO2.

Na tegorocznym Baltexpo Savi Technologie prezentuje przede wszystkim systemy gaszenia niskociśnieniową mgłą wodną, ze wszystkimi wymaganymi dopuszczeniami morskimi wydanymi przez DNV GL, Lloyd’s Register i zgodne z rozporządzeniami IMO uprawniającymi do instalacji na statkach objętych konwencją SOLAS. 

Na stoisku firmy Savi Technologie z Psar koło Wrocławia pokazany jest zestaw dysz mgłowych stosowanych na statkach oraz kilka przykładowych elementów gazowych systemów gaszenia. 

rel (Savi Technologie)

1 1 1 1

Newsletter