Inne

Marek Gróbarczyk - minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, wziął udział w powołaniu Konwentu Akademii Morskiej w Gdyni.

Powołanie Konwentu jest nawiązaniem do misji Uczelni i zawartych w niej priorytetów, którymi są m.in.: ugruntowanie pozycji Uczelni jako czołowego międzynarodowego ośrodka akademickiego w zakresie kształcenia i badań naukowych na potrzeby gospodarki morskiej, miasta i regionu, jak również zwiększenie udziału Uczelni w transferze wiedzy do gospodarki, kreowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz komercjalizacji wyników badań.

Konwent Akademii Morskiej w Gdyni tworzy 16 specjalistów reprezentujących różne branże i urzędy:

Janusz Zarębski – Przewodniczący Konwentu – Rektor AMG

Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Teresa Czerwińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni

Zbigniew Canowiecki – Prezydent „Pracodawcy Pomorza”

Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Sławomir Halbryt – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Sescom S.A.

Aleksandra Jankowska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Piotr Jędrzejowicz – Profesor Akademii Morskiej w Gdyni

Sławomir Latos – Prezes Zarządu Stoczni  Remontowa NAUTA  A.

Jerzy Lewandowski – Sekretarz Generalny KIGM

Andrzej Madejski – Prezes Polskiego Rejestru Statków S.A.

Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia

Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Józef Poltrok – Właściciel firmy ŁĄCZPOL Spółka z o.o.

Piotr Soyka – Prezes Remontowa Holding S.A.

Waldemar Stawski – Szef Biura Finansowego PŻM

Celem Konwentu jest przede wszystkim doradzanie jak najlepiej kształtować ścieżkę rozwoju naszej Uczelni w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Skupiając w swych szeregach ścisłe władze administracji państwowej, województwa oraz menedżerów wiodących przedsiębiorstw, stanowi cenny organ doradczy Uczelni, a odbywające się obrady Konwentu będą platformą wymiany doświadczeń na styku szkolnictwa wyższego z przemysłem oraz samorządami.

Konwent pełni funkcje opiniodawcze i doradcze w sprawach ważnych dla Uczelni. Jest organem wspierającym działania Uczelni w zakresie rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego.

rel (MGMiŻŚ)

0 mgr inż
Harpun Neptuna, a nie krzyż powinny wisieć w auli AM !
Jest ktoś za..?
16 czerwiec 2017 : 11:37 Jacek Wawelski | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter