Inne

W dniu 29 marca w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się seminarium pt. "Innowacyjna Akwakultura". Seminarium realizowane było w ramach projektu InnoAquaTech, "Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnej i zrównoważonej akwakultury" ("Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area"), finansowanego ze środków UE, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Południowy Bałtyk.

Celem seminarium było przedstawienie możliwości dla obszaru Południowego Bałtyku wynikających z innowacyjnych rozwiązań w obszarze akwakultury. Wśród prelegentów występowali goście z Niemiec, Danii, Litwy oraz Polski, partnerzy projektu InnoAquaTech, reprezentujący zarówno firmy prywatne jak i publiczne instytucje naukowo-badawcze oraz eksperci zewnętrzni. Udział wzięli też przedstawiciele władz uczelni i wydziału: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju oraz dr hab. Waldemar Surosz prof. nadzw., Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii.

Na seminarium zaprezentowano założenia i strukturę projektu InnoAquaTech przez firmę BioCon Valley (Niemcy), koordynatora projektu oraz badania pilotażowe realizowane przez partnerów: Park Naukowo Technologiczny w Kłajpedzie (Litwa), Uniwersytet Gdański, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet w Rostoku (Niemcy) oraz Duński Instytut Technologiczny (Dania). Badania pilotażowe partnerów projektu skupione są na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych dotyczących sektora akwakultury, w tym wprowadzaniu nowych gatunków skorupiaków do akwakultury w systemach recyrkulacyjnych RAS (recirculating aquaculture systems), wykorzystaniu energii geotermalnej przy hodowli skorupiaków, rozwoju systemów akwaponicznych, również z wykorzystaniem mikro glonów. Więcej informacji na temat badań pilotażowych i innych działań projektu dostępnych jest na stronie.

Ponadto na seminarium eksperci spoza projektu InnoAquaTech, specjaliści z dziedziny akwakultura z Polski i Niemiec przedstawili swoje doświadczenia prowadzenia nowoczesnych hodowli z wykorzystaniem systemów RAS. Poza tym uczestnicy seminarium mogli usłyszeć o potencjale hodowli omułka oraz krewetki, jak również o trendach rynkowych dotyczących skorupiaków w Polsce oraz szansach rozwoju rynku tego produktu w przyszłości. Nie zabrakło również ujęcia edukacyjnego oraz przedstawienia możliwości przystąpienia do współpracy w ramach Programu Południowy Bałtyk oraz sieci SUBMARINER Network for Blue Growth.

Seminarium było pierwszym wydarzeniem szkoleniowym skierowanym do interesariuszy zewnętrznych. Wzięło w nim udział siedemdziesiąt pięć osób: hodowców, przedstawicieli przedsiębiorstw prywatnych, agencji rządowych, stowarzyszeń branżowych, uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych oraz branżowych.

Seminarium było okazją nie tylko do zapoznania się z nowymi technologiami i rozwiązaniami w akwakulturze, ale również do nawiązania kontaktów partnerskich, do współpracy przy realizacji dalszych etapów projektu InnoAquaTech, jak również innych przedsięwzięć.

Wyniki ankiet, w których organizatorzy pytali o zainteresowanie tematem oraz udziałem w przyszłych wydarzeniach szkoleniowych, wskazują na duże zainteresowanie nowoczesnymi technologiami oraz nowymi rozwiązaniami stosowanymi w zakresie hodowli organizmów wodnych.

rel (Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter