Inne

Kooperacji portów morskich ze szklakiem żeglownym dolnego odcinka Wisły oraz linią kolejową Gdynia-Katowice poświęcone było spotkanie, które na zaproszenie Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. odbyło się w gdyńskim Bałtyckim Porcie Nowych Technologii.

W spotkaniu, w dniu 9 marca br., udział wziął wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, prezes PSSE Sp. z o.o. Aleksandra Jankowska, przedstawiciele dyrekcji portów w Gdańsku i w Gdyni, kierownictwa PKP Cargo i PKP PLK SA, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz eksperci z wyżej wymienionych instytucji.

Celem tego roboczego spotkania było wyznaczenie priorytetów, które umożliwiłyby wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii budowy korytarza transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz lokalizacji portu wewnętrznego dla portów Trójmiasta.

rel (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.)

1 1 1 1