Inne

Dziekan i Rada Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zapraszają na uroczystość wręczenia dyplomów, która odbędzie się w czwartek, 16 marca o godz. 17.00 w Audytorium prof. H. Sipowicza Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Tego samego dnia, w ramach Akademii Przemysłów Morskich o godz. 15.30 w Audytorium Sipowicza, odbędzie się Finał Konkursu RINA-KORAB na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku 2016.

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lutego 2017 Komisja Konkursu RINA-KORAB 2017 zakwalifikowała do finału cztery następujące prace:

Agata Ołdakowska-Gruchała - "Analiza możliwości identyfikacji stanu technicznego układu zasilania paliwem silnika o zapłonie samoczynnym ze szczególnym uwzględnieniem własności procesu spalania w jego przestrzeniach roboczych.", promotor pracy: prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler,

Katarzyna Pastwa - "Model obliczeniowy do sprzężonej analizy dynamicznej pracy turbiny wiatrowej", promotor pracy: dr inż. Maciej Kahsin,

Alicja Sabady - "Geotechnical Analysis of a Subsea Structure Foundation – SSIV case study", promotor pracy: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski,

Andrzej Siedlecki - "Projekt pokrywy lukowej z napędem hydraulicznym na masowiec o podwójnej burcie", promotor pracy: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski.

rel (Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska)

1