Inne

W poniedziałek, 24 listopada br. w Tczewie z udziałem prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym.

W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, konsul honorowy Królestwa Norwegii Michał Rzeszewicz, Radosław Kaflowski, dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego w Gdańsku SKANSKA S.A., Jerzy Litwin, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Szymon Kulas, zastępca dyr. NMM w Gdańsku i kierownik projektu Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie. Podpisali oni akt erekcyjny, który następnie, wraz z egzemplarzami wydań lokalnych gazet oraz monetami umieszczonymi w specjalnej tubie, wmurowali w konstrukcję budynku przyszłego Centrum.

Przedtem obiekt poświęcili ksiądz infułat Stanisław Grunt z Diecezji Pelplińskiej oraz ksiądz prof. dr hab. Marcin Hintz, Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Projekt „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie - budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”, realizowany jest w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Koszt całkowity - 27,2 mln zł, w tym dofinansowanie - 22,2 mln zł. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego to, obok funduszy strukturalnych, największe źródło zewnętrznego finansowania kultury w Polsce. Projekt jest realizowany w partnerstwie polsko – norweskim z Narodowym Muzeum Morskim w Oslo oraz z Muzeum Historii Kultury w Oslo.

Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie to najnowsza inwestycja Narodowego Muzeum Morskiego. Jak tłumaczy jego dyrektor, Jerzy Litwin, wśród bogatych i zróżnicowanych zbiorów muzeum znajdują się obiekty wielkogabarytowe, części konstrukcyjne wraków łodzi i statków z różnych okresów historycznych oraz zabytkowe jachty. Do tej pory gdańska placówka borykała się z problemami konserwowania, rekonstruowania i przechowywania tego typu eksponatów. Brakuje także magazynów z odpowiednim wyposażeniem do prezentowania dużych zabytków. I tę lukę wypełni nowo budowany obiekt, zaprojektowany przez gdańską firmę – FORMA architekci Sp. z o.o. (główny projektant budynku - Aleksandra Duch – Wojtczak), który powstaje w centrum Tczewa, w strefie obrzeży Starego Miasta. Swoją formą będzie łączył historyczny, postindustrialny kontekst sąsiednich XIX-wiecznych budynków z nowoczesną architekturą.

- Narodowe Muzeum Morskie jest oczkiem w głowie ministerstwa - mówiła podczas uroczystości minister Małgorzata Omilanowska. - Z dumą obserwuję, jak dobrze jest ono oceniane w całej Europie. Inwestycja w Tczewie to wielkie marzenie dyrektora Litwina. To także ważne wydarzenie dla całego regionu i dla Tczewa, który odegrał istotną rolę w związkach Polski z morzem. Wystarczy przypomnieć, że to właśnie tutaj powstała pierwsza Szkoła Morska.

- Tczew powstał z Wisły, ale niestety przez wiele lat był od niego odwrócony - zauważył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Na szczęście w ostatnich latach to się mocno zmieniło. Władze miasta sięgnęły do korzeni i wracają nad rzekę. Nowe centrum będzie z pewnością dumą dla Tczewa i walorem turystycznym dla całego Pomorza.

W uznaniu dla pracy dyr. Litwina, marszałek Struk wręczył mu podczas uroczystości dyplom i nagrodę pieniężną.

- Na pewno zdążymy na czas - zadeklarował Radosław Kaflowski, dyrektor oddziału budownictwa ogólnego Skanskiej w Gdańsku.

Obiekt stanowią na dwie przenikające się części – Pracownia Konserwacji i Magazyn Studyjny z Salą Ekspozycyjną. W Sali Ekspozycyjnej będą przechowywane i udostępniane zwiedzającym zabytki wielkogabarytowe, m.in. trzy historyczne jachty: Dal, Opty i Kumka IV (patrz - wizualizacje). Na antresoli Magazynu Studyjnego eksponowane będą muzealia o małych rozmiarach. Powierzchnię użytkową Centrum zajmować mają przestrzenie Pracowni Konserwacji, gdzie oprócz prac konserwatorsko-archeologicznych i rekonstruktorskich zabytkowych wraków łodzi (w tym słowiańskich z około XI-XII wieku, wydobytych z Zatoki Puckiej) planowane są działania związane z digitalizacją zabytków ruchomych.

Jednym z jej elementów jest wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (ang. augmented reality), służącej do wirtualnej prezentacji informacji o zbiorach muzealnych i łączącej świat realny z rzeczywistością wirtualną. Goście Centrum będą z niej korzystali przy użyciu własnych urządzeń mobilnych, za pomocą specjalnie przygotowanej darmowej aplikacji internetowej.

Tekst i fot.: Grzegorz Landowski

Ilustr. NMM

1 1 1 1

Newsletter