Inne

Przedstawiciele nauki, biznesu i administracji związanej z gospodarką morską spotkali się 8 marca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, w siedzibie spółki InnoBaltica, by zaproponować inteligentne specjalizacje związane z wykorzystaniem morza i potencjału Pomorza.

Spotkanie to odbyło się w ramach realizacji projektu INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, IV edycja, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, finansowanego z poddziałania 8.2.1 POKL 2007-2013. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Rozwoju Gospodarczego, InnoBaltica sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie w województwie pomorskim regionalnego systemu kreowania i wzmacniania jakości innowacyjności przez efektywną działalność Centrum Innowacji.

Wprowadzając do debaty prof. Mario Raich, prezes Learnita, profesor ESADE, zwrócił uwagę na dynamikę zmian społecznych i ekonomicznych i główne trendy i zagrożenia w rozwoju ludzkości w XXI wieku. Włodzimierz Szordykowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, podkreślił, że dobre zidentyfikowanie inteligentnych specjalizacji ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności województwa pomorskiego, a interwencja publiczna będzie skoncentrowana na wykorzystywaniu potencjałów istotnych dla regionu branż. Nowa jakość może powstać, gdy polskie stocznie zostaną włączone do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Joanna Oberbek, wiceprezes InnoBaltica zwróciła uwagę, że w strategii dla województwa pomorskiego zwraca się uwagę na wykorzystanie potencjału regionu, a strategia pomorskich inteligentnych specjalizacji polega przede wszystkim na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze badań, rozwoju i innowacji, których konsekwencją będą inwestycje pozwalające na powiększenie wartości dodanej Pomorskiego.

Sebastian Kowalczyk z CTO SA poinformował, że powstało Polskie Forum Przemysłu Offshore, które zgłosiło 4 grupy działań innowacyjnych związane z technologią offshore. CTO zainicjowało w tym obszarze konkretne działania i podjęło prace badawczo-rozwojowe. Unikalnym rozwiązaniem jest boja energetyczna – informowała przedstawicielka stoczni ODYS. Napęd hybrydowy, sterowane pojazdy podwodne, rozwiązania techniczne do hodowli ryb w Bałtyku, małe jednostki pływające oraz inne innowacyjne projekty Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa proponował jako inteligentne specjalizacje Pomorskiego dr Wojciech Litwin, prodziekan wydziału. W wygenerowaniu inteligentnych specjalizacji pomóc może Narodowe Centrum Badań Bałtyckich, mówiła prof. Natalia Górska, dyrektor Instytutu Oceanografii. Badania Morza Bałtyckiego koncentrują się na dwóch obszarach: zrównoważonej eksploatacji zasobów morza oraz pozyskiwania substancji biologicznych. Ponieważ dotychczas koncentrowaliśmy się na badaniach podstawowych brakuje nam partnerów biznesowych, dodał prof. Adam Latała. Joanna Przedrzymirska z Instytu Morskiego w Gdańsku odwołała się do doświadczeń związanych z realizacją projektu Submariner, flagowego projektu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, który właśnie obejmuje działania i inicjatywy na rzecz zrównoważonego i innowacyjnego wykorzystania zasobów Bałtyku. Polski Klaster Morski poinformował, że na spotkaniu w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii ustalono, że Pomorskie powinno uruchomić interdyscyplinarne inteligentne specjalizacje wykorzystujące potencjał przemysłowy i naukowy z różnych dziedzin. Do takich specjalizacji zaliczono:

  • systemy offshore,
  • ekologiczne jednostki pływające,
  • logistykę i system „jednego okna” w porcie
  • inteligentne systemy energetyczne.
  • system kształcenia dla inteligentnych specjalizacji.

W ich rozwoju można wykorzystać potencjał naukowy uczelni Pomorza, parków naukowo-technicznych i przemysłów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podsumowując spotkanie prof. Mario Raich stwierdził, że jego zdaniem „grupa morska” stanowi duży potencjał regionu. Podkreślił, by przy opracowaniu innowacyjnych rozwiązań wziąć pod uwagę ich walory biznesowe i rynkowe. Nawiązując do swegp wprowadzenia, zwrócił szczególną uwagę na tak istotne zagadnienie jak komunikacja między ludźmi ze sfery nauki i biznesu oraz właściwa argumentacja, która powinna przekonać inwestorów do finasowania innowacji, a rynek do korzystania z innowacyjnych produktów. „Inteligentne specjalizacje potrzebują inteligentnych ludzi” – podkreślił z naciskiem prof. Raich. W celu ułatwienia komunikacji między nauką a biznesem Polski Klaster Morski zobowiązał się założyć podstronę poświęconą Inteligentnym Specjalizacjom Pomorskiego.

MG/Klaster Morski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9559 4.0359
EUR 4.2796 4.366
CHF 4.4937 4.5845
GBP 4.9968 5.0978

Newsletter