Inne

Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 10-11 maja Sopocie -  a gospodarzami imprezy będą zarządy portów  Gdańska i Gdyni. Głównym  jej tematem będą zagadnienia dotyczące  finansowania i inwestycji - czyli najważniejszych czynników warunkujących rozwój portów.

Poruszona  zostanie tematyka  trendów wpływających na sektor portowy,  regionalnych możliwości inwestycyjnych oraz zagadnień prawnych odnoszących się do partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesjonowania oraz potencjału finansowego zarządców portów.

Konferencja, na zakończenie której głos zabierze  wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, poświęci też sporo uwagi przygotowywanemu „Pakietowi portowemu”, oraz tematyce prywatyzacji w portach. W oparciu o minione i obecne doświadczenia, eksperci reprezentujący zarządców portów, związki zawodowe i operatorów terminali portowych omawiać będą koszty i korzyści z prywatyzacji portów.

1 1 1 1

Źródło: