Inne
Parada jachtów i pokaz gali wodnej w wykonaniu statku pożarniczego na Motławie będą jednymi z licznych atrakcji tegorocznego Gdańskiego Otwarcia Sezonu Żeglarskiego. Impreza odbędzie się jutro w rejonie Targu Rybnego w Gdańsku. Przygotował ją już po raz szósty Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku we współpracy z klubami żeglarskimi i motorowodnymi.


- Otwarcie sezonu stało się już imprezą tradycyjną, cieszącą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gdańska, turystów i żeglarzy - powiedział Leszek Paszkowski, dyrektor MOSiR. - Spodziewamy się na Motławie w sobotę wizyty około stu łodzi i jachtów żaglowych oraz motorowych nie tylko z gdańskich, ale też z gdyńskich klubów.

Dyrektor Paszkowski poinformował, że oficjalna uroczystość otwarcia sezonu zacznie się o godz. 12 na Targu Rybnym. Jednakże różne imprezy rozpoczną się już rano. Jachty i łodzie będą wpływać i cumować na Motławie od godziny 8. W godzinach od 10 do 11 rozegrane zostaną regaty łodzi żaglowych typu Optymist. Najbardziej widowiskowa będzie jednak parada jachtów na Motławie przewidziana w godzinach 13-13.30.

Gdański Sezon Żeglarski na start

Gdańskie Otwarcie Sezonu Żeglarskiego jest organizowane w celu integracji środowiska wodniaków: żeglarzy, motorowodniaków, kajakarzy oraz wszystkich innych osób, którym bliskie jest morze i woda. Na stałe wpisało się już w kalendarz imprez Miasta Gdańska i jest naturalnym efektem jego otwartości na sporty wodne.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku od samego początku ściśle współpracuje z gdańskimi klubami i instytucjami, wspomagającymi wysiłki MOSiR w Gdańsku w popularyzacji wodniactwa. Wśród naszych partnerów są kluby zrzeszone w Pomorskim Okręgowym Związku Żeglarskim, Pomorskim Okręgowym Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, Gdańskiej Federacji Żeglarskiej. Są z nami również MRKS Gdańsk, UKS Szekla, Ośrodek Szkoleń Kadr Sportów Wodnych VIK, środowisko skuterów wodnych.

Współpracujemy ściśle z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni SAR, Policją i Strażą Miejską w Gdańsku oraz z innymi instytucjami, bez których nie udałoby się stworzyć tej imprezy. Nie zapominamy również o wielu firmach, które od początku wspierają nas organizacyjnie.

Naprawdę warto pojawić się 23 maja br. już od godziny 10.00 na Starym Mieście nad Motławą. W programie imprezy tradycyjnie znajdzie się mnóstwo atrakcji i dla tych najmłodszych, i dla dorosłych. Odbędą się mini regaty Optymistów dla najmłodszych uczestników. Można będzie zwiedzić i odbyć rejs niektórymi jednostkami, będą pokazy służb portowych i mundurowych na wodzie. Przy Targu Rybnym odbędzie się Festyn Morski. Podczas części oficjalnej, w obecności władz miasta, zostanie uroczyście zainaugurowany sezon żeglarski, potem na Motławę wyruszy widowiskowa parada wszystkich jednostek. Nie zabraknie także spektakularnych pokazów ratownictwa wodnego.

Dodatkową atrakcją będą ogólnodostępne stoiska tematyczne, przybliżające zagadnienia żeglarskie, wodniackie, turystyczne, ratownicze czy ekologiczne. Zaprezentują się instytucje i firmy, takie jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, Targi Polyacht, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Fundacja "Bezpieczni nad wodą", AD Ochrona Ratownictwo, Gdańska Organizacja Turystyczna, Scandinavia, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Wszystkie te wydarzenia bardzo mocno integrują środowisko żeglarskie - jednocześnie przybliżają żeglarstwo wszystkim mieszkańcom Trójmiasta.

Tegoroczne Gdańskie Otwarcie Sezonu Żeglarskiego odbędzie się już po raz szósty. Zapraszamy do udziału. Atrakcje gwarantowane!

W dniu 23 maja 2009 roku miejscem cumowania jednostek w rejonie Targu Rybnego będzie nabrzeże Motławy na wysokości Restauracji Kubicki (od murku począwszy w stronę ujścia rzeki Raduni). Miejsce to będzie oznakowane, a proces cumowania nadzorowany przez MOSiR w Gdańsku.

Z uwagi na zbyt małą liczbę miejsc cumowniczych prosimy mieć na uwadze fakt, iż konieczne będzie cumowanie burta w burtę. Liczymy na pozytywne nastawienie i zrozumienie wszystkich uczestników.
Prosimy pamiętać, iż podczas imprezy odbywać się będą również regularne kursy tramwaju wodnego z rejonu Targu Rybnego. Organizatorzy proszą, by nie zastawiać miejsca cumowania jednostek wykonujących te połączenia. Jest to odcinek po 40 metrów w stronę Żurawia i Restauracji Kubicki od narożnika przy Baszcie Łabędź począwszy.

Biuro imprezy w dniu 23 maja od godz. 8 będzie zlokalizowane na jednostce Oskar, stacjonującej przy nabrzeżu Targu Rybnego w okolicach masztu flagowego.

Organizatorzy przewidzieli okolicznościowe koszulki i flagi Miasta Gdańska dla uczestników imprezy.
a. Podstawą do ich otrzymania będzie złożenie kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w biurze imprezy.

b. O ich przydziale decydować będzie tylko i wyłącznie kolejność zgłoszeń.

c. Na każdego uczestnika przypada wyłącznie jedna koszulka - organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji ilości osób biorących udział w imprezie na poszczególnych jednostkach.

d. Na każdy jacht przypada wyłącznie jedna flaga Miasta Gdańska.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej www.mosir.gda.pl lub w dniu 23 maja w biurze imprezy.

Wszyscy uczestnicy proszeni są o zastosowanie się do przepisów i zaleceń odnośnie ruchu na drodze wodnej. Ze względu na bezpieczeństwo podczas imprezy przypominamy o zakazie wytwarzania fali.

W sobotę

11:30 - 11:45 KONCERT ORKIESTRY PRZY MASZCIE FLAGOWYM PKM.

11:30 - 11:45 PRZYBYCIE GOŚCI

11:45 - 11:55 PRZYBYCIE PREZYDENTA M. GDAŃSKA, ZŁOŻENIE MELDUNKU PRZEZ PROWADZĄCEGO CEREMONIĘ OTWARCIA

12:00 - 12:10 PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA, CEREMONIA PODNIESIENIA FLAG I BANDER. HYMN

12:10 - 12:30 PRZEMÓWIENIA GOŚCI, WRĘCZANIE WYRÓŻNIEŃ.
PRZEMÓWIENIE CEZAREGO WINDORBSKIEGO Z FUNDACJI GDAŃSKIEJ DOTYCZĄCE BALTIC SAIL 2009

12:30 - 12:45 WRĘCZENIE PRZEZ PREZYDENTA DYPLOMÓW I NAGRÓD ZA REGATY MŁODZIEŻY.


12:45 - 12:50 ZAOKRĘTOWANIE PREZYDENTA I GOŚCI OFICJALNYCH NA JACHT OTWIERAJĄCY PARADĘ

13:00 - 13:30 PARADA JACHTÓW NA MOTŁAWIE

13:30 - 13:45 WYOKRĘTOWANIE PREZYDENTA I GOŚCI

Maciej Ostapski
1 1 1 1

Źródło: