Inne
Akademia Marynarki Wojennej została przyjęta do międzynarodowego programu Erasmus. Ułatwi to uczelni wymianę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników. AMW przystąpiła do programu by podnieść jakość kształcenia poprzez ścisłą współpracę międzynarodową.

Akademia Marynarki Wojennej zostając przyjęta do Erasmusa, dołączyła do ok. 5 tysięcy europejskich uczelni, które uczestniczą w tym programie. Do tej pory ok. 1,7 mln studentów wyjechało na stypendia Erasmusa. Z programu skorzystało ok. 170 tys. nauczycieli akademickich. Od dzisiaj w tym gronie znajdą się również przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej. Uczelnia zgłosiła swoją kandydaturę w listopadzie 2008 roku, a w kwietniu tego roku została oficjalnie przyjęta. Jest jedną z dwóch polskich, wojskowych uczelni uczestniczących w Erasmusie. Kartę przynależności otrzymała na okres do roku akademickiego 2013/2014.

Program Erasmus powstał 15 czerwca 1987 roku jako “Europejski program działań na rzecz mobilności studentów” (European Action Scheme for the Mobility of University Studies). Polska przystąpiła do programu w 1998 roku. 46 polskich uczelni zostało przyjętych. W roku akademickim 2007/2008 należało już 256 polskich uczelni, a ponad 11 tys. studentów z Polski wyjechało na stypendia Erasmusa. Obecnie uczestniczy w programie 31 państw, a łączny budżet Erasmusa wynosi ok. 3 mld euro. Erasmus to program, który ma służyć uczelniom, ich studentom i pracownikom. Ułatwia studentom wyjazdy za granicę na praktyki oraz część studiów. Wspiera także wymiany nauczycieli akademickich i pracowników administracji. Międzynarodowa współpraca szkół wyższych stwarza polskim uczelniom możliwość udziału w projektach wspólnie ze szkołami zagranicznymi. Wszystko to ma na celu podniesienie jakości kształcenia w krajach, które należą do programu Erasmus.


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter