Bezpieczeństwo, Granice

Konkurs na opracowanie powietrznych i morskich bezzałogowców do celów rozpoznawczych i bojowych, skierowany do studentów wojskowych uczelni, ogłosił resort obrony.

Ogłoszony w czwartek konkurs, który MON organizuje z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Marynarki Wojennej, Lotniczą Akademią Wojskową oraz Akademią Wojsk Lądowych, jest skierowany do podchorążych i cywilnych studentów oraz doktorantów uczelni wojskowych. Wartość nagrody głównej w obu kategoriach wynosi po 50 tys. zł.

Zgłoszone prace będą oceniane w trzech kategoriach: systemów służących rozpoznaniu i śledzeniu obiektu oraz monitorowania obszaru, np. granic lub strefy przybrzeżnej oraz możliwości określonych pomiarów, np. poziomu zanieczyszczenia; systemów przeznaczonych do przenoszenia i kierowania amunicją o wadze do 20 kg oraz urządzeń należących do kategorii amunicji krążącej, zdolnych wykrywać, rozpoznawać i atakować cele.

Konkurs ma się odbyć w dwóch etapach – pierwszy polega na zgłoszeniu koncepcji bezzałogowego lub systemu powietrznego lub morskiego, drugi na wykonaniu projektów, które zostały zakwalifikowane do dalszych prac. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty w czerwcu 2021.

Zgłaszany projekt można realizować jako demonstrator technologii lub modernizację istniejącej konstrukcji.

Jak zaznaczyło MON, konkurs ma na celu – oprócz opracowania i realizacji projektów bezzałogowych systemów – wspieranie, i rozwój potencjału badawczego, a także zwiększenie zainteresowania studentów i doktorantów uczelni wojskowych poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Resort zaznaczył, że pracuje nad dokumentem określającym cele i kierunki badań naukowych na potrzeby obronności państwa w perspektywie 15-letniej., przypomniał ze w mijającym roku szef MON powołał departament innowacji.

Regulamin konkursu

autor: Jakub Borowski

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter