Bezpieczeństwo, Granice

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) i francuski koncern Thales podpisały umowę na dostawę i integrację systemu bojowego dla nowych fregat niemieckiej marynarki wojennej klasy MKS 180. Kontrakt obejmuje cztery jednostki budowane w stoczni Blohm + Voss w Hamburgu, a także w innych lokalizacjach stoczni północnoniemieckiej grupy Lürssen, usługi logistyczne oraz wiele lądowych stanowisk testowych i szkoleniowych.

Na początku tego roku DSNS i Federalny Urząd do spraw Wyposażenia Bundeswehry (BAAINBw) podpisały kontrakt na zaprojektowanie i budowę czterech fregat MKS 180 dla niemieckiej marynarki wojennej. Wcześniej DSNS wygrał swoją ofertę w wieloletnim przetargu europejskim. Ten złożony projekt obejmuje budowę czterech fregat (plus lądowy obiekt testowy), z opcją budowy dwóch kolejnych.

Za tym osiągnięciem kryje się ponad pięć dekad doświadczenia DSNS w opracowywaniu i budowie generacji okrętów bojowych dla Królewskiej Marynarki Wojennej Królestwa Niderlandów (RNLN) i innych na całym świecie, przy zaangażowaniu całego holenderskiego sektora morskiego, a także innowacyjnym wkładzie wielu holenderskich instytutów badawczych - powiedział Hein van Ameijden dyrektor zarządzający DSNS.

Podczas projektowania i budowy fregat MKS180 dla Niemieckiej Marynarki Wojennej DSNS i Thales przeniosą swoje know-how na jeszcze wyższy poziom. Wraz z firmą Blohm+Voss jako partnerem budowlanym w Niemczech, DSNS zamierza zrealizować projekt w taki sposób, aby około 80% całej inwestycji pozostało w Niemczech jako lokalna wartość dodana.

Statki będą budowane w stoczniach w Hamburgu, Kilonii i Wolgaście. Zakres umowy z Thales podkreśla również wartość dodaną i rozwój know-how w Niemczech: około 70% usług jest realizowanych przez Thales Germany, z lokalizacjami w Kilonii i Wilhelmshaven, we współpracy ze znaczną liczbą podwykonawców w Niemczech, obok morskiego centrum doskonałości Thales w Holandii.

Fregaty wielozadaniowe MKS 180 mają 155 m długości i wyporność 9000 ton. Załogę stanowi 110 marynarzy i oficerów. Możliwe będzie jednak zaokrętowanie dodatkowych 70 osób. Dzięki swojej modułowej konstrukcji, okręty mają z powodzeniem realizować operacje zwalczania jednostek podwodnych jak i nawodnych, misje zapewnienia obrony powietrznej, a także eliminację celów lądowych. Zasięg jednostki przy prędkości 18 węzłów ma wynosić około 4 tysięcy mil morskich, natomiast autonomiczność to 21 dni.

Ten dwu-narodowy projekt, będący doskonałym przykładem współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego, może w przyszłości stać się bodźcem do dalszej dwu- lub wielonarodowej współpracy w kontekście UE.

AL, rel (Damen)

1 1 1 1

Newsletter