Bezpieczeństwo, Granice

Już 25 stycznia 2018 r. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, organizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. 

Poza zagadnieniami z zakresu współpracy przemysłowej, w tym wykorzystaniu potencjału innowacyjności w programach modernizacji Marynarki Wojennej RP, Forum w dużej mierze będzie poświęcone bezpieczeństwu morskiemu na Bałtyku, w szczególności w kontekście działań podejmowanych we współpracy z innymi krajami regionu oraz bezpieczeństwa polskich portów i instalacji offshore.

- Region Morza Bałtyckiego stał się kluczowym obszarem, który wielu interesariuszy chciałoby kontrolować. By utrzymać bezpieczeństwo i stabilność w naszym regionie, konieczna jest silna flota – mówi kontradmirał Jens Nykvist, Szef Sztabu Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji, który weźmie udział w tegorocznym Forum. 

Warto mieć świadomość, że drogą morską dociera do Polski nie tylko uzbrojenie i sprzęt wojskowy (na przykład dla stacjonujących w Polsce sił NATO), ale także surowce i produkty niezbędne dla bezpieczeństwa ekonomicznego naszego kraju. 

- Porty morskie postrzegać należy także jako ogniwa systemu obronnego państwa. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa kraju mogą one odegrać wiodącą rolę w zakresie przyjmowania strategicznych dostaw, transportów wojsk i uzyskiwania wsparcia zewnętrznego. W czasie pokoju polskie porty morskie wykorzystywane są do przeładunku sprzętu i środków walki wojsk NATO, biorących udział w ćwiczeniach wojskowych, a także rozmieszczanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przykładowo, we wrześniu 2017 r. do nabrzeża terminalu DCT Gdańsk zacumował transportowiec Endurance amerykańskiego armatora American Roll-on Roll-off Carrier (ARC). Na jego pokładzie przywieziony został sprzęt amerykańskiej brygady pancernej. Wśród pojazdów, które przybyły do Polski znalazło się 87 czołgów M1 Abrams, 103 pojazdy bojowe Bradley, 18 samobieżnych haubic Paladin (...) łącznie prawie 1000 sztuk sprzętu – mówi Grzegorz Witkowski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Czołowi eksperci z Polski i zagranicy

Forum, dzięki transparentnej formule, starannemu doborowi mówców z Polski i zagranicy oraz dbałości o wysoką wartość merytoryczną prowadzonej debaty, na stałe wpisało się do kalendarza związanych z tematyką bezpieczeństwa morskiego parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli przemysłu i świata nauki oraz oczywiście oficerów Marynarki Wojennej RP. 

Wśród osób, które już potwierdziły swój udział w nadchodzącym wydarzeniu, są Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; kadm. Mirosław Mordel, inspektor Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych; kadm. dr hab. Stanisław Zarychta, dowódca Centrum Operacji Morskich w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych; kadm. Jens Nykvist, szef Sztabu Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji; kadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 3 Flotylli Okrętów; kmdr  Carsten Fjord-Larsen, Marynarka Wojenna Królestwa Danii; płk Dariusz Pluta, szef Inspektoratu Uzbrojenia; kmdr Krzysztof Zdonek, dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża; kmdr Krzysztof Olejniczak, szef Szefostwa Techniki Morskiej w Inspektoracie Uzbrojenia; płk dr Robert Łukawski, zastępca Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych; dr Siyana Lutzkanova, Nikola Vaptsarov Naval Academy, Bułgaria oraz kmdr (rez.; Marynarka Wojenna Łotwy) Juris Roze, reprezentujący Baltic Defence College.

Tematyka III edycji Forum

Tegoroczne Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa pod względem wiodącej tematyki zogniskowane będzie na szeroko rozumianym bezpieczeństwie morskim w basenie Morza Bałtyckiego, ujętym w ramy trzech sesji: pierwszą pt. „Bałtycki obszar bezpieczeństwa morskiego – wyzwania współczesności i przyszłości”, drugą pt. „Optymalizacja procesów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych, serwisowych oraz zaopatrzenia na rzecz polskich oraz sojuszniczych sił morskich poprzez współpracę ośrodków przemysłowych, akademickich oraz przeszłych użytkowników sprzętu wojskowego” oraz trzecią pt. „Potencjał, potrzeby i rozwiązania na rzecz infrastruktury nadbrzeżnej, mającej związek z potencjałem obronnym oraz bezpieczeństwem gospodarczym – porty, stocznie, szlaki żeglugowe i nadzór nad morskim odcinkiem granicy państwowej”.

Patroni i partnerzy

Wydarzenie organizowane jest pod patronatem honorowym Marka Gróbarczyka, ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; ministra Pawła Solocha, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Michała Jacha, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, przewodniczącej Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Głównym Polskim Partnerem Przemysłowym Forum jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Partnerem Strategicznym Forum jest Remontowa Holding S.A.

Partnerami Forum są Saab Kockhums AB, thyssenkrupp Marine Systems GmbH, Kongsberg Defence & Aerospace.

Patronat medialny nad Forum objął m.in. PortalMorski.pl.

rel (ZTW)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.6211 4.7145
EUR 4.6784 4.773
CHF 4.8463 4.9443
GBP 5.549 5.6612

Newsletter