Artykuł Sponsorowany

Z opiniami lub bez opinii

Promocja 24h na stronie głównej portalu

Wsparcie dziennikarza przy pisaniu artykułu

4500 znaków na artykuł

Zdjęcia

Wideo

Wyszukiwanie po słowach kluczowych

Publikacja w wybranej kategorii tematycznej

Linkowanie do strony firmy i/lub katalogu firm na portalu

Dodanie artykułu do Newslettera

Możliwość zamieszczenia ankiety

Przykładowe artykuły sponsorowane:

Zapytaj o wycenę

Piotr Błaszkowski

+ 48 58 307 16 35

+ 48 608 399 071

Krystian Wyrzykowski

+ 48 58 307 15 54