Żegluga

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła podejście ogólne, by umożliwić dalszą pracę obywatelom państw trzecich w żegludze śródlądowej, Rada uzgodniła na początku czerwca stanowisko w sprawie wniosku, który wypełnia lukę w przepisach i umożliwia państwom członkowskim dalsze korzystanie z usług obywateli państw trzecich w sektorze żeglugi śródlądowej.

Członkowie załogi posiadający świadectwa państw trzecich stanowią znaczną część siły roboczej - zwłaszcza na niektórych drogach wodnych w UE - w sektorze, który już teraz boryka się z deficytem wykwalifikowanych pracowników.

Żegluga śródlądowa jest jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej ekologicznych środków transportu oraz ważnym elementem na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie z europejskim zielonym ładem. Zmiana przepisów zapewni jasność i pewność prawa i umożliwi ciągłość działania i pracy przedsiębiorstwom i pracownikom w sektorze żeglugi śródlądowej- powiedział Pedro Nuno Santos, portugalski minister infrastruktury i mieszkalnictwa, przewodniczący Rady UE.

Zgodnie ze stanowiskiem Rady państwa członkowskie mogą nadal uznawać świadectwa wydane przez państwo trzecie przed 18 stycznia 2024 r. Rada doprecyzowała również przepisy o transpozycji, by zapewnić pewność prawa.

Uzgodnione na początku czerwca podejście ogólne pozwoli prezydencji rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego brzmienia tekstu.

rel (Rada UE)

Fot.: Piotr B. Stareńczak 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5646 4.6568
EUR 4.6449 4.7387
CHF 4.8086 4.9058
GBP 5.5197 5.6313

Newsletter