zatrudnienie na statkach

Regulacje Rady UE dot. możliwości pracy w żegludze śródlądowej dla obywa...

Regulacje Rady UE dot. możliwości pracy w żegludze śródlądowej dla obywa...

17 czerwiec 2021

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła podejście ogólne, by umożliwić dalszą pracę obywatelom państw trzecich w żegludze śródlądowej,&n...