Żegluga

Rozpoczęcie remontu kanałów Szymońskiego i Łuczańskiego oraz remont tzw. starej śluzy Guzianka planują w nadchodzącym roku Wody Polskie - poinformowała PAP rzeczniczka Wód Polskich w Białymstoku Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz.

W 2020 roku Wody Polskie rozpoczęły remont kanałów na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich: Grunwaldzkiego, Mioduńskiego i Tałckiego. Koszt tych prac to ponad 65 mln zł. "Po nowym roku planujemy rozpocząć prace na kanałach Szymońskim i Łuczańskim. Łączny kosz remontu wszystkich 5 kanałów to ponad 150 mln zł" - poinformowała PAP Giełażyn-Sasimowicz.

Roboty budowlane na Kanale Grunwaldzkim powinny zostać zakończone w 2021 roku, na dwóch pozostałych – w 2022 roku. Na kanałach Szymońskim i Giżyckim prace będą trwać do 2023 r. "Realizacja zadania odbywa się w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" - dodała rzeczniczka.

W 2021 roku Wody Polskie planują też ogłosić przetarg na remont Śluzy Guzianka I, która jest w złym stanie technicznym. "Została wybudowana w 1879 r. i do tej pory była najbardziej uczęszczaną śluzą w Europie. Każdego roku różnicę poziomów wody przez +starą Guziankę+ pokonywało ponad 15 tysięcy jednostek pływających" - podała Giełażyn-Sasimowicz.

Dodała, że w tym roku dzięki „nowej” Guziance prześluzowanych zostało tam 11 tys. jednostek. "To nadal bardzo dużo, dlatego remont jest niezbędny. Szacunkowy koszt tej inwestycji to ponad 9 mln zł" - podała.

Kolejne inwestycje na szlaku Wielkich Jezior zaplanowane na rok 2021 to przebudowa umocnienia Kanałów Piękna Góra i Węgorzewskiego. Rzeczniczka Wód Polskich w Białymstoku podała, że szacunkowy koszty remontu to 26 mln zł.

"Poza tym planowane jest udrożnienie kanału Śniardwy – Roś za 1,2 mln zł, ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy za blisko 30 mln zł oraz remont śluzy i jazu w Karwiku za blisko 13 mln zł. Należy tu zauważyć, że są to inwestycje, które planujemy rozpocząć w 2021 roku, a zakończą się one już w 2022 i 2023 roku. W planach mamy także przebudowę zaplecza technicznego do obsługi szlaku w Mikołajkach i Giżycku za ponad 24 mln zł" - podała Giełażyn-Sasimowicz.

W 2021 będą także trwały prace nad studium wykonalności stopnia wodnego na rzece Pisie w Piszu. W skład stopnia wodnego wejdą: śluza żeglugowa, jaz, przepławka dla ryb i Mała Elektrownia Wodna. "Budowa stopnia wodnego pozwoli na ustabilizowanie poziomu wody w jeziorze Roś, co przyczyni się także do poprawy warunków bytowania roślin i zwierząt, jak również warunków żeglugi i uprawiania sportów wodnych. Koszt tego etapu prac szacowany jest na 1 mln zł" - wskazała.

Rzecznik Wód Polskich powiedziała, że planowane inwestycje na Mazurach mają na celu dostosowanie drogi wodnej systemu Wielkich Jezior Mazurskich do parametrów odpowiednich dla danych klas żeglowności. "Przełoży się to przede wszystkim na bezpieczne i bardziej komfortowe korzystanie z zasobów wodnych regionu, zarówno pod względem rekreacyjnym jak i komercyjnym" - wyjaśniła Giełażyn-Sasimowicz.

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest najpopularniejszą i najpiękniejszą trasą żeglugową w północno-wschodniej części Polski. Główny szlak zaczyna się na jeziorze Brzozolasek w pobliżu miasta Pisz, natomiast kończy się na kanale w Węgorzewie. Długość szlaku w linii prostej to 111 km.
Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter