Żegluga

W dniu 28 listopada 2019 r. w Szczecinie odbyło się seminarium podsumowujące Projekt badawczy w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry.

Przedstawiony został pełen zakres prac koniecznych do osiągnięcia międzynarodowych parametrów żeglugowych na skanalizowanym odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej od Kędzierzyna-Koźla do Brzegu Dolnego. Efektem Projektu badawczego są m.in. koncepcje techniczne w zakresie modernizacji 24 stopni wodnych oraz dostosowania szlaku żeglownego do klasy drogi wodnej Va. Uwzględniono w ten sposób parametry wskazane w ratyfikowanym przez Polskę w 2017 r. Europejskim Porozumieniu w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN).

Projekt badawczy w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry został zrealizowany przez Politechnikę Wrocławską na zlecenie Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście SA, odpowiedzialnego za opracowanie analiz technicznych na potrzeby przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej projektu Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele MGMiŻŚ, Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście SA, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także partnerów projektu, tj. Polskiej Żeglugi Morskiej, Grupy Azoty z Zakładów Chemicznych „Police” S.A. oraz Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Podczas seminarium omówiono również kwestię prześwitów pod mostami na Odrze skanalizowanej oraz zakres przygotowywanej Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej, której zakończenie planowane jest w II kwartale 2020 r.

rel (MGMiŻŚ)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter