Żegluga

Cargill, Maersk Tankers i Mitsui & Co. nawiązują współpracę w celu obniżenia globalnego poziomu emisji gazów cieplarnianych w żegludze. Dzięki współpracy firmy czarterujące (jak Cargill) oraz armatorzy i operatorzy statków będą mogli podjąć działania związane z wyzwaniami gospodarczymi i środowiskowymi, przed którymi stoi ich sektor.  

Spółki Cargill, Maersk Tankers i Mitsui & Co. nawiązały strategiczną współpracę mającą na celu przyspieszenie redukcji poziomu globalnej emisji gazów cieplarnianych w żegludze. Wszystkie strony porozumienia dostrzegają pilną potrzebę podjęcia działań związanych z ociepleniem klimatu na ziemi, konsekwentnie wprowadzając w swoich branżach postępowe rozwiązania w tym zakresie. Teraz postanowiły połączyć siły, by przyspieszyć realizację tych celów i sprawić, aby branża morska obrała kurs na bardziej zrównoważony rozwój.

Spółki podejmą wspólny wysiłek na rzecz obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych w żegludze morskiej poprzez wykorzystanie w pełni potencjału dostępnych technologii paliwooszczędnych i poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych. Przedsięwzięciem tym chcą pokazać, że istnieje ekonomiczne uzasadnienie dla ścisłej współpracy pomiędzy armatorami i firmami czarterowymi w zakresie zwiększania efektywności paliwowej statków, a tym samym, że zrównoważona żegluga może się opłacać.

W ramach współpracy - wpisującej się w wyznaczony przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) cel ograniczenia rocznego poziomu emisji gazów cieplarnianych w żegludze międzynarodowej o 50% do 2050 r. - wyznaczono długoterminowy cel opracowania powszechnie dostępnych rozwiązań dla wszystkich podmiotów z branży morskiej, którym zależy na korzystaniu z nowych technologii obniżających emisje.

George Wells, dyrektor ds. globalnego zarządzania aktywami i restrukturyzacji w spółce Cargill Ocean Transportation, powiedział: "Jesteśmy podekscytowani perspektywą współpracy trzech największych graczy w swoich segmentach branży morskiej na rzecz aktywnego wspierania zrównoważonego rozwoju w żegludze. Odpowiednia wiedza, transparentność i współpraca pozwolą nam wprowadzić modyfikacje zarówno w statkach, jak i umowach, dzięki którym wydatnie zmniejszymy ilość gazów cieplarnianych emitowanych w żegludze morskiej".

Współpraca oznacza korzyści płynące ze wspólnych, bogatych zasobów wiedzy i doświadczenia z całego świata. "Maersk Tankers dysponuje dużą wiedzą i bogatym doświadczeniem z zakresu badania rozmaitych technologii zwiększających efektywność paliwową. Nawiązując współpracę, zyskujemy możliwość wymiany tych zasobów oraz wprowadzania efektywniejszych technologii w większej liczbie statków, a tym samym szybszego zmniejszenia globalnego poziomu emisji gazów cieplarnianych" - powiedział Tommy Thomassen, dyrektor techniczny Maersk Tankers.

Cargill zapewni szeroką flotę czarterowaną i wyjątkowe doświadczenie operacyjne, spółka Maersk Tankers wniesie bogaty dorobek w zakresie wdrażania innowacji zwiększających sprawność techniczną produktowców, natomiast Mitsui & Co. podzieli się kompleksową wiedzą z zakresu budowy statków morskich i handlu. Korzystając z tych atutów, trójka partnerów będzie pracować nad nowymi technologiami i rozwiązaniami dla branży żeglugi.

Takuya Shirai, dyrektor naczelny działu żeglugi w spółce Mitsui & Co., powiedział: "Nasza współpraca przyczyni się do zrównoważonego wzrostu branży żeglugi, jednocześnie zwiększając świadomość ekologiczną w społeczeństwie".

W początkowej fazie partnerzy będą przede wszystkim badać i testować na swoich statkach już dostępne i sprawdzone technologie. Już teraz trwają prace nad inwestycjami, w ramach których armatorzy mają zamontować energooszczędne urządzenia w czarterowanych przez nich statkach. Przedsięwzięcia te obejmą również optymalizację wydajności jednostek poprzez wymianę i wykorzystanie pochodzących z nich danych w połączeniu z pogodowym planowaniem trasy, jak również stworzenie mechanizmów, dzięki którym korzyści z lepszej wydajności czerpać będą mogli zarówno armatorzy, jak i czarterujący. Jednocześnie w ramach współpracy prowadzone będą badania nad nowymi technologiami, które w dalszej perspektywie mogą w istotny sposób zmienić wartości emisji w żegludze morskiej.

Spółki Cargill, mająca 160 tys. pracowników w 70 krajach, nieprzerwanie dąży do realizacji postawionego przed nami celu, jakim jest zapewnienie żywności na świecie w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i zrównoważony - czytamy w oficjalnym komunikacie. 

Cargill Ocean Transportation to jedno z największych przedsiębiorstw świadczących usługi transportu morskiego towarów luzem dla klientów na całym świecie i jeden z największych czarterujących. Ze zleceń przewozowych czy czarterów Cargill korzysta także największy polski armator - Polska Żegluga Morska. Powstała w 1956 r. spółka (Cargill) dysponuje najwyższym poziomem wiedzy operacyjnej, która pozwala jej na zrównoważone i wydajne zarządzanie flotą liczącą 650 jednostek. Cargill może poszczycić się unikalną znajomością rynku, łącząc najwyższej klasy zaplecze operacyjne ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą świadczenia zarówno fizycznych, jak finansowych usług związanych z przewozem towarów.

Maersk Tankers obsługuje od strony transportowej handel surowcami energetycznymi, z których korzysta cały świat. Spółka jest czołowym graczem w branży produktowców, dysponując jedną z największych flot oraz kadrą liczącą 3 tys. pracowników na całym świecie. Maersk Tankers powstała w 1928 r. i posiada już przeszło 90 lat doświadczenia - i idącą za tym wiedzę - w handlowo-technicznym zarządzaniu statkami wodnymi, świadcząc bezpieczne, wydajne i elastyczne usługi z korzyścią dla jej klientów i partnerów biznesowych.

Mitsui & Co. jest przedsiębiorstwem, które prowadzi jedną z najbardziej zdywersyfikowanych i kompleksowych działalności na świecie, jeśli chodzi o handel, inwestycje i usługi. Według stanu na kwiecień 2019 r. spółka posiada 139 oddziałów w 66 państwach. Korzystając z globalnego zasięgu i związanych z nim zasobów informacyjnych, Mitsui & Co. działa na szeregu różnych rynków, w tym sprzedaży towarów, logistyce międzynarodowej i finansowania, ale angażuje się również w duże międzynarodowe inwestycje infrastrukturalne i inne projekty z rozmaitych dziedzin. Mitsui & Co. aktywnie podejmuje wyzwania związane z globalnymi innowacjami w biznesie na całym świecie. W branży żeglugi spółka zajmuje się zarówno bezpośrednio transportem morskim towarów, jak i czarterowaniem statków.

rel 

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.0298 4.1112
EUR 4.3184 4.4056
CHF 4.515 4.6062
GBP 5.1078 5.211

Newsletter