Żegluga

Grzegorz Witkowski podsekretarz stanu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej uczestniczył w podpisaniu umowy na przekazanie Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie prawa do dysponowania gruntem, na którym ma zostać wybudowany stopień wodny na rzece Pisie.

Umowę podpisał prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz burmistrz Pisza Andrzejem Szymborskim. W uroczystości udział wzięli posłowie Jerzy Wojciech Małecki i Wojciech Kossakowski wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Mirosław Markowski.

- Budowa stopnia wodnego w Piszu doskonale wpisuje się w Program Rozwoju Retencji, który rząd przyjmie w najbliższych tygodniach, nad którym nasze ministerstwo pracuje – powiedział Grzegorz Witkowski wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Ważnym przystankiem na trasie Warszawa – Pisz będzie port na Narwi w Ostrołęce. Wody Polskie wykonały tam prace konserwacyjne m.in.: usunięcie rumoszu i namułu z dna basenu portowego i wejścia do portu, roboty konserwacyjne na nabrzeżu portowym tj.: montaż odbojnic drewnianych na ścianach oporowych nabrzeża oraz wymianę ogrodzenia. W porcie zamontowane zostały również dwa pomosty pływające o długości 36 metrów każdy.

Prace związane z kompleksową przebudową portu w Ostrołęce, znajdują się obecnie na etapie wyboru wykonawcy, po czym nastąpi etap przygotowania niezbędnej dokumentacji, która będzie gotowa do końca bieżącego roku. Jesienią natomiast opracowana zostanie koncepcja udrożnienia całego szlaku żeglownego Pisz-Warszawa.

Po uroczystości wiceminister Grzegorz Witkowski wraz z prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą oraz wojewodą Arturem Chojeckim odwiedzili budowę śluzy. Obecna śluza Guzianka I została wybudowana w 1879 roku i po wybudowaniu drugiej śluzy będzie wymagała modernizacji. Śluzy znajdują się na szlaku z Jeziora Bełdany do Jeziora Nidzkiego. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2020 roku, a jej koszt to blisko 26,5 mln złotych.

rel (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

1 1 1 1