Żegluga

ABB dostarczy rozwiązanie w zakresie zasilania i napędu do nowo budowanego statku wykorzystującego technologię wodorowych ogniw paliwowych.

Finansowany przez UE projekt FLAGSHIPS zakłada budowę dwóch komercyjnych statków bezemisyjnych, przeznaczonych do transportu śródlądowego i operacji morskich bliskiego zasięgu. Oba statki będą napędzane wodorem generowanym z energii odnawialnej. Projekt ma być punktem wyjścia dla kolejnych inicjatyw, które będą rozwijać bezemisyjną żeglugę w Europie.

Jedną z dwóch wspomnianych jednostek będzie pchacz rzeczny firmy Compagnie Fluviale de Transport (CFT – francuska spółka zależna grupy Sogestran). Statek, który ma operować na rzece Rodan we Francji, zostanie wyposażony w napędy ABB oraz system energetyczny firmy, bazujący na ogniwach paliwowych. Dzięki wodorowi, który będzie pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii na lądzie, cały łańcuch energetyczny statku ma być wolny od emisji. Pchacz zostanie zwodowany w 2021 roku.

– Od ponad pół wieku firma CFT jest innowatorem w zakresie żeglugi śródlądowej. Zasilanie transportu rzecznego w sposób zrównoważony to nowego rodzaju wyzwanie, ale ograniczenie emisji na śródlądowych drogach wodnych, zwłaszcza w granicach miast, stało się koniecznością. Projekt ma pokazać, że bezemisyjna eksploatacja jest zarówno możliwa w realizacji, jak i opłacalna finansowo – powiedział Matthieu Blanc, dyrektor zarządzający w CFT.

ABB jest członkiem projektu FLAGSHIPS od momentu jego rozpoczęcia w styczniu 2019 r. Firma ściśle współpracuje z VTT, fińską organizacją badawczą i koordynatorem projektu, a także z wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań w zakresie ogniw paliwowych i czystej energii – Ballard Power Systems Europe. Współpraca ma pomóc w opracowaniu instalacji umożliwiającej zastosowanie ogniwa paliwowego o mocy 400 kW do zasilania jednostek pływających.

– Poprzez aktywne uczestnictwo w projekcie, przekraczamy kolejne granice e-mobilności w żegludze – dodał Peter Terwiesch, dyrektor biznesu Automatyki Przemysłowej w ABB. – Chcemy angażować się w tworzenie przyszłości przemysłu morskiego, w której statki będą pływać w sposób wydajniejszy i przyjazny dla środowiska.

Projekt ma również wykazać, że ogniwa paliwowe stanowią praktyczny i osiągalny napęd zarówno dla właścicieli, jak i firm budujących statki średniej wielkości, które mogą przetransportować jednorazowo ponad 100 pasażerów (lub ładunkowy ekwiwalent) po wodach śródlądowych lub przybrzeżnych. Z tego powodu zakres działań FLAGSHIPS obejmuje również ocenę operacyjnych skutków przejścia na wodór jako paliwo.

Po zamontowaniu instalacji ogniw paliwowych, statek CFT ma być codziennie uruchamiany, zwracając szczególną uwagę na niezbędne dla przyszłego harmonogramu działań jednostki procedury tankowania. Próby dostarczą zatem również informacji na temat rozwoju i optymalizacji infrastruktury tankowania.

Szacuje się, że transport morski emituje około 940 mln ton CO2 rocznie. Międzynarodowa Organizacja Morska, agencja ONZ odpowiedzialna za bezpieczeństwo i ochronę żeglugi, przyjęła strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych przez statki o co najmniej 50 proc. do 2050 r. (w odniesieniu do 2008 r.), a celem końcowym jest całkowita likwidacja emisji.

Technologia ogniw paliwowych jest powszechnie uznawana za jedno z najbardziej obiecujących rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii. Ogniwa paliwowe przekształcają energię chemiczną paliwa w energię elektryczną w wyniku reakcji elektrochemicznej.

Projekt FLAGSHIPS jest wspierany przez Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) – wspólne przedsięwzięcie na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych. To partnerstwo publiczno-prywatne ustanowione w ramach programu „Horyzont 2020”, które ma przyspieszyć komercyjne wdrażanie technologii transportowych i energetycznych. Trzej członkowie FCH JU to Komisja Europejska, Hydrogen Europe oraz społeczność badawcza reprezentowana przez Hydrogen Europe Research. Do podmiotów zaangażowanych w projekt budowy nowego statku CFT należą także LMG Marin, NCE Maritime CleanTech i PersEE.

rel (ABB)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.6211 4.7145
EUR 4.6784 4.773
CHF 4.8463 4.9443
GBP 5.549 5.6612

Newsletter