Żegluga

Po przebudowie ujścia Wisły, zakończonej w 2015 r., przyszła pora na weryfikację efektów tej inwestycji i określenie kierunków dalszego rozwoju ujściowego odcinka rzeki. Służyć temu będzie modelowanie ujścia Wisły dokonane w latach 2019 i 2020.

We wtorek, 7 maja br., podpisano umowę pomiędzy Regionalnym Zarządem Wód Polskich w Gdańsku a Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, na wykonanie dokumentacji technicznej pn. „Ujście Wisły – Modelowanie – 2019 – 2020”.

Celem zadania jest określenie działań mających zapewnić drożność ujścia Wisły w przyszłości. Wchodzi w to wykonanie badań modelowych, na obszarze Przekopu Wisły oraz na stożku usypowym tworzącym się na wodach Zatoki Gdańskiej, dotyczących kwestii zapewnienia drożności ujścia Wisły. W szczególności zostanie zbadana możliwość przepuszczania lodu w sposób swobodny i kontrolowany (bez udziału lodołamaczy) oraz możliwości pracy lodołamaczy, czyli zapewnienie głębokości nawigacyjnych (min. 1,8 m). Na podstawie tworzonych modeli zostanie również oceniona perspektywa utrzymania głębokości żeglugowej na torze o szerokości min. 50 m i głębokości tranzytowej 2,8 m.

Zgodnie z zapisami podpisanej umowy zadanie ma być zrealizowane do 7 maja 2020 roku.

Ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku umowę podpisała dyrektor Aleksandra Bodnar, ze strony Wykonawcy dyrektor dr hab. inż. Waldemar Świdziński.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

rel (RZGW w Gdańsku)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9281 4.0075
EUR 4.2235 4.3089
CHF 4.3078 4.3948
GBP 4.9363 5.0361

Newsletter