Żegluga

Dobiega końca realizacja międzynarodowego projektu EMMA, którego efektem jest między innymi wspólne opracowanie przez samorząd województwa i władze Bydgoszczy Studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Urząd Marszałkowski przystępuje do udziału w kontynuacji tego przedsięwzięcia, w którym planuje organizację kolejnych rejsów promujących korzyści płynące z rozwoju żeglugi śródlądowej. Uczestniczy też w międzynarodowym projekcie dotyczącym rozwoju transportu kombinowanego, czyli wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu.

- Budowa platformy multimodalnej, dobrze skomunikowanej z siecią drogową i kolejową oraz śródlądowymi drogami wodnymi, będzie niezwykle ważnym impulsem rozwojowym dla gospodarki regionu. Nasze centralnie w kraju położone województwo jest najlepszą lokalizacją dla takiej inwestycji. To szansa rozwojowa, której nie możemy stracić – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.   

Celem realizowanego od 2016 roku międzynarodowego projektu EMMA było zwiększenie świadomości o korzyściach, jakie niesie za sobą transport morski i śródlądowy. Warte 4,4 miliona euro przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Realizuje je 21 partnerów z Finlandii, Szwecji, Niemiec, Litwy i Polski oraz 43 partnerów stowarzyszonych z 6 krajów. W Kujawsko-Pomorskie projekt realizowały wspólnie władze Bydgoszczy oraz samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, którego budżet wyniósł 363 tysiące euro przy poziomie dofinansowania 85 procent.

Efektem realizacji projektu w Kujawsko-Pomorskiem jest opracowanie studium lokalizacyjnego dla położonej na terenie Bydgoszczy i Solca Kujawskiego platformy multimodalnej, czyli przeładunkowego węzła transportowego, w którym krzyżują się i uzupełniają różne systemy przewożenia towarów. Studium wskazuje lokalizację platformy między 768 a 769 kilometrem lewego brzegu Wisły. Szacunkowa docelowa prognoza przeładowanych towarów to 2,9 miliona ton rocznie, a roczne przychody operacyjne projektu szacowane są na 15 milionów złotych w 2028 roku (23 mln zł w 2054 r.) przy kosztach eksploatacji i utrzymania projektu na poziomie 4,5 miliona złotych (6,8 mln zł w 2054 r.)

Częścią projektu EMMA był też współorganizowany przez samorząd województwa i miasto Bydgoszcz rejs promocyjno-badawczy, w ramach którego załadowana kontenerami barka pokonała 450-kilometrowy odcinek Wisły z Gdańska do Warszawy, odwiedzając po drodze między innymi Grudziądz, Bydgoszcz, Solec Kujawski, Toruń i Włocławek. Rejs miał pokazać, że Wisła może być ekonomicznym, ekologicznym i bezpiecznym szlakiem transportowym, którym popłyną towary z przeładowanych portów trójmiejskich (więcej). 

Inne efekty realizacji projektu EMMA to między innymi identyfikacja „wąskich gardeł” na śródlądowych drogach wodnych, opracowanie dokumentu charakteryzującego towarowe jednostki pływające po polskich rzekach i kanałach, udział w przygotowaniu Planu Poprawy Konkurencyjności, czyli diagnozy stanu żeglugi śródlądowej w obrębie Bałtyku, a także identyfikacja przedsiębiorstw zainteresowanych korzystaniem z transportu wodnego i analiza potencjału nowych usług żeglugowych. Podjęto też prace dotyczące sporządzenia studium przebiegu drogi wodnej E70 na odcinku Odra-Wisła, a przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powstało Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych. 

Projekt EMMA jest w ostatniej fazie realizacji. Samorząd województwa planuje udział w jego kontynuacji w postaci EMMA Extension, którego celem jest wdrożenie wypracowanych dotychczas rozwiązań. Budżet województwa kujawsko-pomorskiego to 114 tysięcy euro przy poziomie dofinansowania z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 85 procent. Trwa procedura oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Decyzji możemy spodziewać się w kwietniu.

Działania w ramach EMMA Extension mają dotyczyć między innymi organizacji kolejnych - co najmniej dwóch - rejsów promocyjnych na odcinkach dróg wodnych E40 i E70. Tym razem będą to rejsy publiczno-komercyjne, co oznacza, że Wisłą, Notecią  i Kanałem Bydgoskim popłyną barki wyładowane towarami. Chodzi też o kolejne działania promocyjne i lobbingowe na rzecz lokalizacji w Kujawsko-Pomorskiem platformy multimodalnej. 

Rozszerzeniem dotychczasowej współpracy w ramach projektu EMMA jest udział samorządu województwa w realizowanym od stycznia międzynarodowym projekcie COMBINE, koncentrującym się przede wszystkim na rozwoju usług transportu kombinowanego, czyli wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu. W wartym 3,5 miliona euro i finansowanym z programu Interreg przedsięwzięciu uczestniczy 14 partnerów z 8 krajów. W ramach projektu samorząd województwa przygotuje kolejne opracowania dotyczące platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Chodzi przede wszystkim o włączenie planowanego portu multimodalnego w system krajowej i międzynarodowej dystrybucji towarów oraz koncepcję tzw. ostatniej mili, czyli dystrybucji towarów z i do platformy w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

O rozwoju żeglugi śródlądowej będzie mowa podczas skierowanej do środowisk biznesowych konferencji „Użeglowienie rzek szansą dla przemysłu”. Dwudniowe spotkanie rozpocznie się jutro (20 lutego) w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy. W drugim dniu (21 lutego) zaplanowano wizytę studyjną w terminalu kontenerowym w Gdańsku.  

Projekty dla rozwoju żeglugi śródlądowej w liczbach:

• 21 partnerów z Finlandii, Szwecji, Niemiec, Litwy i Polski oraz 43 partnerów stowarzyszonych z 6 krajów uczestniczy w projekcie EMMA, którego realizacja właśnie dobiega końca,
• 2,9 miliona ton przeładowywanych towarów rocznie to szacunkowa docelowa prognoza dla platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, wskazywana w studium lokalizacyjnym opracowanym w ramach projektu EMMA,
• 450-kilometrowy odcinek Wisły z Gdańska do Warszawy pokonała załadowana kontenerami barka w ramach rejsu promującego żeglugę śródlądową,
• Co najmniej 2 rejsy towarowe zaplanowano w ramach kontynuacji projektu EMMA.

rel (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8818 3.9602
EUR 4.2118 4.2968
CHF 4.2631 4.3493
GBP 4.9342 5.0338

Newsletter