Żegluga

Kanał Panamski zamknął rok finansowy z przewyższającym prognozy wolumenem przewozów przechodzących przez środkowo-amerykańską drogę wodną o globalnym znaczeniu. W statystykach prym wiodą kontenerowce.  

Kanał Panamski zamknął finansowy rok 2018 z rekordową tonażem przepuszczonych statków - na poziomie 442,1 milionów "ton panamskich" (tzw. PC/UMS - jednostek tonażu pojemnościowego obliczanego w sposób specyficzny dla Kanału). Oznacza to wzrost o 9,5 % w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym - informuje Zarząd Kanału Panamskiego (Panama Canal Authority). Wynik przewyższył nie tylko ten osiągnięty w poprzednim roku (403.8 mln "ton panamskich"), ale i prognozy na ten rok (429,4 mln ton).

Największy udział we wzroście łącznego wolumenu tonażowego statków przechodzących przez Kanał w minionym roku finansowym w odniesieniu do poprzedniego miały gazowce LPG, gazowce LNG, kontenerowce, chemikaliowce i samochodowce.

"Kanał Panamski nadal przerasta nasze oczekiwania, codziennie potwierdzając wagę niedawnej rozbudowy i swojego wpływu na światowy handel morski" - mówi administrator Jorge L. Quijano.

Liderem wśród flotylli statków korzystających z Kanału po jego rozbudowie (otwarciu szerszych śluz, które de facto redefiniowały pojęcie "panamax") są kontenerowce. W minionym roku ich łączny tonaż PC/UMS wyniósł 159 mln jednostek. 

Z tego aż 112,6 milionów jednostek PC/UMS tonażu kontenerowców przeszło przez nowe, szersze śluzy Kanału.
Należy zakładać, że wszystkie z tych statków, lub zdecydowana większość z nich należała do klasy wielkościowej post-panamax lub ściślej mówiąc neo-panamax. Określenie panamax, mimo, że ściśle podchodząc do sprawy zmieniła się jego definicja, zwyczajowo pozostawiono w obiegu i w praktyce komunikacji w handlu morskim i żegludze dotyczy ono oczywiście tych samych statków, co przed ostatnią rozbudową Kanału (chodzi o statki o szerokości do 32,20 m i pozostałych parametrach definiowanych dla panamaxów przed budową szerszych śluz).

Zbiornikowce, łącznie z gazowcami LPG i LNG, które przeszły przez Kanał w minionym roku finansowym, to łącznie 130,3 mln "ton panamskich" (PC/UMS). Na kolejnych pozycjach uplasowały się masowce, z udziałem 73,7 mln PC/UMS oraz samochodowce, z udziałem w wysokości 49,5 mln jednostek tonażowych.

Łącznie 62,8 % ładunków w tranzycie przez Kanał Panamski wieziono z lub do Stanów Zjednoczonych. Pozostali znaczący użytkownicy Kanału (jako nadawcy lub odbiorcy ładunków), to Chiny, Meksyk, Chile i Japonia. Szlakami, po których najwięcej ładunków wędrowało przez Kanał Panamski w minionym roku były te łączące Azję ze wschodnim wybrzeżem USA oraz zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej ze wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, a w dalszej kolejności:  zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej - Europa, zachodnie wybrzeże Ameryki Środkowej - wschodnie wybrzeże USA oraz ruch pomiędzy wschodnim (atlantyckim) i zachodnim (pacyficznym) wybrzeżem Ameryki Południowej.

Poza rekordowymi wynikami ogólnymi w roku finansowym 2018, Kanał Panamski odnotowywał w ciągu minionego roku także różne rekordy "cząstkowe" i znaczące kamienie milowe.

Dla przykładu 29 lipca Kanał osiągnął liczbę 4000 przejść statków neo-panamax, czyli takich, dla jakich zbudowano, kosztem co najmniej 5,6 mld USD, nowe kanały i szersze śluzy (statkiem nr 4000 był gazowiec LNG Maria Energy).

Z kolei 1 października przez śluzy dla statków neo-panamax Kanału Panamskiego przeszły w ciągu jednej doby aż cztery duże gazowce LNG o szerokości do 49 m (trzy podobne statki LNG przeszły w ciągu doby 17 kwietnia 2018 r.). Rekord czterech gazowców LNG przechodzących jednego dnia przez Kanał, ustanowiony na początku tego miesiąca, należy do statków: Ribera del Duero Knutsen (o ładowności 173 000 m³), Maran Gas Pericles (174 000 m³) płynęły na północ, a Torben Spirit (174 000 m³) i Oceanic Breeze (155 300 m³) - na południe, przewożąc ładunki między Koreą Południową, Japonią, Chile i południowym wybrzeżem Stanów Zjednoczonych (US Gulf Coast).

Zapoczątkowany 5 października przez wycieczkowiec Seven Seas Mariner sezon 2018-2019 będzie dopiero drugim pełnym sezonem przejść statków pasażerskich przez Kanał Panamski po oddaniu do użytkowania nowych, szerszych śluz (neo-panamax). W rozpoczętym właśnie sezonie, według awizacji zgłoszonych do administracji Kanału, mają się w nim pojawić 234 statki wycieczkowe z ponad 237 tysiącami pasażerów na pokładach.

PBS, rel (PCA)

 

 

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter